Zyski banków z kredytem mieszkaniowym frankowymi pod kontrolą KNF. Jest zakres na dywidendy

Zyski banków z kredytem mieszkaniowym frankowymi pod kontrolą KNF. Jest zakres na dywidendy
Category: gospodarka
Author:
27 lipca, 2020

Banki z dużym udziałem kredytów walutowych w całym kieszeni kredytowym nie mogą ochoczo dysponować profitem. KNF w związku sposród ryzykiem ustawowego rozwiązania problemu m. in. „frankowiczów”, na rzecz wielu sekcji znacząco ograniczyła możliwość wypłaty dywidendy. Przy niektórych przypadkach będzie to nawet niemożliwe.

Komisja Przegladu Finansowego wprowadziła dodatkowe kryteria korygujące najlepszy poziom możliwych do wypłaty dywidend za posrednictwem banki. Ograniczone będą nogi dywidendy gwoli instytucji, które sprzedawały walutowe kredyty mieszkaniowe.

„Istotne zagrozenie związane wraz z potencjalnym, ustawowym rozwiązaniem klopotu kredytów walutowych zabezpieczonych hipotecznie, w przypadku implementacji ustawy obciąży wyniki banków, a co za tym idzie wpłynie negatywnie dzieki ich kapitały i adekwatność” – odczytujemy w stanowisku KNF.

Według Komisji, ograniczenia w wypłacie dywidendy, to znaczy zmuszenie do pozostawienia większej części zysku w bankach, pozwoli po większym stopniu przygotować się na potencjalne dodatkowe obciążenia.

KNF rekomenduje, by dywidendę mogły wypłacić jedynie bazy spełniające kilka kryteriów. Nie zaakceptowac mogą być w trakcie aplikacji naprawczego, muszą mieć pozytywną ocenę BION (metoda oceny ryzyka) i odpowiednio ogromny współczynnik kapitału, który zapewnia bezpieczeństwo pieniędzy powierzonych sekcji przez klientów.

„Rekomenduje się, by bazy spełniające jednocześnie powyższe kryteria, mogły wypłacić do 50 proc. wraz z wypracowanego zysku” – wskazała Komisja.

Dodatkowo zarekomendowała, zeby do stu proc. z wypracowanego profitu mogły wypłacić tylko bazy spełniające oczekiwania nadzorcze, w odniesieniu do minimalnego pulapu łącznego współczynnika kapitałowego (TCR) uwzględniającego kapitał bezpieczeństwa, tj.: banki posiadające łączny współczynnik kapitałowy wyższy od wyliczanego na podstawie szczególnego wzoru, dokad do zaplaty 16, 25 proc. daje się bufory zależne od czasu konkretnego agencji bankowej.

W ostatnich latach wylacznie dwa banki były w stanie wypłacać do 100 proc. zysku w formie dywidendy. Były to Pekao i Bank Komercyjny.

Dodatkowo, gwoli banków istotnie zaangażowanych po walutowe kredyty mieszkaniowe na rzecz gospodarstw domowych (posiadających w portfelu ponad piec proc. takich kredytów sposród wszystkich należności od tak zwanym. sektora niefinansowego), wprowadzono wymóg skorygowania mieszaniny wypłaty dywidendy w oparciu na temat dwa równoczesne kryteria, które mogą skorygować stopę dywidendy o 20, 30 badz 50 proc. Warunki szczegółowo opisuje KNF w specjalnie wydanym do tego dokumencie.

Jakie mozliwosci z podziałem zysków banków wypracowanych w poprzednich latach? „Należy podkreślić, iż bank posiadający nierozdysponowany zysk sposród lat poprzednich, każdorazowo w momencie zamiaru wypłaty dywidendy, jest zobowiązany sluzace do notyfikacji tegoz planu az do KNF, gdzie będzie podlegało to indywidualnej ocenie. Na temat taką zgodę mogą ubiegać się banki spełniające wymogi do wypłaty dywidendy” – podsumowała Komisja.

oprac. Damian Słomski