Rząd wyda polski więcej w aktywizację bezrobotnych

Category: system gospodarczy
Author:
27 lipca, 2020

6, 641 mld zł na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, metrów. in., staże ma być przeznaczone w 2017 r. z Funduszu Pracy. a mianowicie Nie zmniejszymy tych środków pomimo rzetelnej sytuacji w branzy pracy – zaznaczyła szefowa resortu rodziny i roboty Elżbieta Rafalska.

Jak wyjaśniała minister rodziny, pracy i polityki społecznej, część sposród tych środków zostanie poswiecona na aktywizację zawodową długotrwale bezrobotnych, gwoli których przygotowano programy specjalne. – Chcielibyśmy część tychze osób przywrócić na sektor pracy. To jest ważne z punktu widzenia pracodawców, ale także z punktu widzenia tych osób, które może już nie wierzą, że mogą być atrakcyjni dla szefowie – powiedziała szefowa resortu pracy.

Rafalska zauważyła, że aktywizacja długotrwale bezrobotnych ważna jest także ze względu na ich przyszłe renty. – Na rzecz wielu osób może być konieczność dopracowania paru czasów, które są potrzebne do wymaganego stażu, do zakupienia uprawnień sluzace do świadczeń – podkreśliła.

Według szacunków resortu pracy, ok. 56 proc. wśród bezrobotnych to ludzie długotrwale bezrobotne.

Rafalska zwróciła uwagę, że więcej środków w 2017 r. trafi do programu „Praca gwoli młodych” (w 2016 było to 700 milionów; przy br. przewidziano na ten cen nieco ponad 1-wsza mld zł). Przypomniała, że w ubiegłym roku sposród programu skorzystało 31 tys. pracodawców. a mianowicie W ramach tych umów 56, 4 tys. osób wyrejestrowano z ewidencji bezrobotnych z powodu pracy refundowanej. Między odmiennymi dzięki temu poziom bezrobocia spada predzej niż w innych ekipach – podkreśliła.

Program „Praca dla młodych” zakłada, że pracodawca albo przedsiębiorca, który podpisze umowę z powiatowym urzędem pracy, otrzyma za posrednictwem 12 miesięcy refundację części kosztów poniesionych na wynagrodzenie, nagrody jak i równiez składki na ubezpieczenia społeczne zatrudnionego po pełnym wymiarze bezrobotnego sluzace do 30. r. życia.

Po planie finansowym Funduszu Pracy w 2017 r. na refundację doposażenia stanowisk roboty przeznaczono przeszlo 1, trzy mld zł. Na zasiłki dla bezrobotnych 2, czterech mld. Takowa sam kwota ma zostać przekazana w zasiłki jak i równiez świadczenia przedemerytalne. Ze funduszu mają także być finansowane staże dla lekarzy jak i równiez pielęgniarek (ponad 1, 032 mld) oraz ustawa „Za życiem” (70 mln).

Przy grudniu stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 12, 3 proc. To rozwój o 0, 1 pkt. proc. po porównaniu wraz z listopadem. Ilosc bezrobotnych po końcu grudnia 2016 r. wyniosła 1-wsza mln 333, 7 tys. osób; w porównaniu wraz z listopadem 2016 r. wzrosła o dwadziescia tys. osób (o 1-wsza, 5 proc. ). Na rzecz porównania: w grudniu 2015 r. wobec listopada tegoż roku odnotowano wzrost cyfry bezrobotnych o 32, szóstej tys. osób (o dwa, 1 proc. ).

W 2016 r. na czynne formy przeciwdziałania bezrobociu wydano niewiele ponad 6 mld 240 mln zł.