Rząd przyjął nowelizację ws. racjonalizacji zadłużenia JST

Rząd przyjął nowelizację ws. racjonalizacji zadłużenia JST
Category: gielda
Author:
27 lipca, 2020

„W praktyce zaproponowane rozwiązania umożliwią restrukturyzację długu samorządów poprzez:

– spłatę istniejącego zadłużenia nowym długiem o niższych kosztach obsługi – w istocie samorządy, które zaciągnęły droższe zobowiązania będą mogły halasuje zamienić w bardziej pozadane, co wydaje sie byc uzasadnione ekonomicznie;

– wcześniejszą spłatę długu w sytuacji posiadania własnych środków finansowych (np. nadwyżka budżetowa z czasów poprzednich, środki ze zwrotu udzielonych pożyczek) lub pustych środków z tytułu rozliczenia zaciągniętych zobowiązań” – czytamy w komunikacie.

Propozycje te pozwolą na racjonalizację ekonomii finansowej przy jednoczesnym zmniejszeniu długu publicznego i kosztów jego obsługi, podkreślono.

Zgodnie z projektem, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego będzie mógł dokonywać zmian po budżecie jak i równiez wieloletniej prognozie finansowej jednostki, w związku z realizacją projektów finansowanych z udziałem środków tych popularnych, czytamy dalej.

Przewidziano także wzmocnienie mechanizmów służących zwiększeniu bezpieczeństwa finansowego samorządów:

a mianowicie przy wyliczaniu indywidualnego wskaźnika spłaty zadłużenia, uwzględniane będą te zobowiązania, które wywołują skutki ekonomiczne podobne sluzace do umowy pożyczki lub pozyczki (m. in. niestandardowe instrumenty finansowe) a mianowicie pozwoli to wyeliminować obchodzenie wskaźnika zadłużenia, a w zwiazku z tym zwiększy bezpieczeństwo finansowe samorządów;

– zobowiązania, które wywołują skutki gospodarcze podobne do umowy pożyczki zostaną objęte ograniczeniem, takowym jak dla tradycyjnych kredytów i pożyczek;

– kazde wydatki na obsługę długu zostaną objęte limitem spłaty zadłużenia;

– samorządy będą musiały uzyskać opinię regionalnej izby obrachunkowej o możliwości spłaty zobowiązania, które wywołuje skutki ekonomiczne podobne do umowy pożyczki lub kredytów – rozwiązanie to wzmocni proces sledzenia długu samorządów;

– nieograniczone środki zostaną wyłączone wraz z reguły dotyczącej zrównoważenia budżetu, określonej przy ustawie na temat finansach publicznej, aby samorządy nie zaciągały nadmiernych kredytów, podało też CIR.

Przy projekcie doprecyzowano też możliwości zadłużania się samorządów a takze przepisy dotyczące postępowań naprawczych.

Nowe rozwiązania mają wejść w życie 1 stycznia 2019 r., z zachowaniem stosownych okresów dostosowawczych gwoli samorządów.