Raport agencji podatkowej QuickBooks HST

Raport agencji podatkowej QuickBooks HST
16 października 2020
Category: Przy Użyciu

autor: Dave

(Ontario)

Jak zarezerwować dochód z inwestycji w QuickBooks

Raport mojej agencji podatkowej zawiera pozycje w obszarze Sprzedaż i inne przychody (wiersz 101), które nie mają nic wspólnego z HST. Zastanawiam się, jak je usunąć. Te pozycje mają związek z dochodami z inwestycji (zyski kapitałowe, straty kapitałowe i dywidendy). Użyłem wpisów GJ, aby je nagrać.

Jeśli chodzi o dywidendy, znalazłem obejście tego problemu na innym blogu. Zmieniając mój rachunek inwestycyjny na typ „Inne aktywa bieżące”, dywidendy mogą być rejestrowane przy użyciu rekordowych depozytów. Łatwiejszy i bez bałaganu w raporcie GST.

Ale utknąłem, jeśli chodzi o utratę kapitału. Nie ma możliwości dokonania ujemnej wpłaty!

Hej Dave, cieszę się, że znalazłeś odpowiedź na jeden ze swoich problemów.

W kategorii „Warto wiedzieć” innym osobom czytającym ten post nie zaleca się używania wpisów do dziennika do wprowadzania danych w programie QuickBooks. Oprogramowanie jest wbudowane w moduły i jeśli to tylko możliwe, do wprowadzania danych należy używać tych formularzy. Wpisy do dziennika są najczęściej używane do dokonywania wpisów korygujących i powinno być kilka razy, gdy trzeba to zrobić w programie QuickBooks.

Ponadto program QuickBooks nie został tak naprawdę zaprojektowany do śledzenia inwestycji i związanych z nimi ACB, dywidend i odsetek. Quicken to lepszy produkt do tego. Jednak w przeszłości korzystałem z wpisów do dziennika, aby uchwycić te informacje.

Powiedziawszy to, w przeszłości w ten sposób śledziłem inwestycje i ich dochody w programie QuickBooks.

1. Skonfiguruj konto typu „Inne aktywa”. Zwykle nazywam to „Inwestycje @ Koszt”, a następnie mam subkonta, jeśli jest więcej niż jeden rachunek inwestycyjny. Ponieważ jest to konto aktywów, konto to pojawi się w Twoim bilansie. Nie podawaj tutaj swojego salda gotówkowego, a jedynie koszty inwestycji.

2. Skonfiguruj dwa konta dochodów – dochód z dywidend, dochód z inwestycji. Konta te pojawią się na Twoim rachunku zysków i strat.

Możesz również utworzyć te konta podrzędne, aby ułatwić przygotowanie podatków:

Dochód z dywidendy – dywidendy kanadyjskie; Dywidendy zagraniczne

W ramach dochodu z inwestycji – odsetki kanadyjskie, odsetki zagraniczne, dystrybucja zysków kapitałowych, dochód z powiernictwa itp. (Zasadniczo próbujesz uchwycić różne rodzaje dochodu, które będziesz musiał zgłosić w zeznaniu podatkowym).

3. Skonfiguruj konta typu „Inne przychody i wydatki”, aby rejestrować zyski / straty z inwestycji. Te konta zostaną wyświetlone

na rachunku zysków i strat „poniżej linii”.

4. Utwórz rachunek typu „Bank” dla każdego rachunku inwestycyjnego. Wykorzystasz to do salda „gotówkowego” pokazanego na wyciągach.

5. Utwórz typ „Inna nazwa” w Listach dla „Nazwy” firmy inwestycyjnej. Jeśli jesteś w QBO, musi to być nazwa dostawcy / dostawcy, ponieważ QBO nie ma listy „innych nazw”. Ma to na celu pomóc w uporządkowaniu dochodów zaksięgowanych we wpisach do dziennika (nadchodzących w następnej kolejności), co jest pomocne przy uzgadnianiu.

6. Aby wprowadzić dochód uzyskany z inwestycji (inwestycji), zaksięgowałbym następujące pozycje za pomocą wpisu do dziennika:

DEBET Rachunek bankowy dla gotówki inwestycyjnej

KREDYT Przychody z dywidend

KREDYT Przychody z inwestycji

W każdym wierszu swojego zapisu księgowego upewnij się, że w kolumnie z nazwiskiem wpisałeś odpowiednią nazwę, którą utworzyłeś w kroku 5. Ten wpis, jeśli poprawnie, nie wpływa na kolumnę pozycji podatku. ZAWSZE upewnij się, że umieściłeś dobrą notatkę dotyczącą tego, co rezerwujesz. będziesz wdzięczny po pogodzeniu się, że poświęciłeś dodatkowy czas.

7. Aby zaksięgować reinwestowany dochód, dokonaj następującego zapisu księgowego:

DEBIT Inwestycje po kosztach

KREDYT Przychody z inwestycji ORAZ / LUB Dochód z dywidend (należy zaksięgować wszelkie reinwestowane dochody wykazane na wyciągu z inwestycji)

8. Aby zarezerwować zakup inwestycyjny, wprowadź następujący wpis:

DEBET Inwestycje po kosztach

KREDYT Rachunek bankowy dla gotówki inwestycyjnej

9. Aby zarezerwować sprzedaż inwestycji, wprowadź następujący wpis:

DEBIT Rachunek bankowy dla gotówki inwestycyjnej

KREDYT Inwestycje po koszcie

DEBET lub KREDYT Zysk / strata z inwestycji (tutaj wpisujesz stratę kapitałową bez wpływu na rachunek podatku obrotowego)

Żaden z tych zapisów księgowych nie ma wpływu na kolumnę „pozycja podatku”, więc nie powinno to mieć wpływu na zeznanie podatkowe.

10. Upewnij się, że uzgadniłeś swoje konta bilansowe (środki pieniężne i inne aktywa) z wyciągami inwestycyjnymi. W czasie podatkowym powinieneś również być w stanie uzgodnić rachunki dochodów z odcinkami T. lub być w stanie wyjaśnić tę wariancję.

Mam nadzieję, że to pomoże, ale znowu muszę powiedzieć, że QuickBooks nie jest najlepszym oprogramowaniem do śledzenia inwestycji, jeśli masz ich dużo. Quicken został zaprojektowany do śledzenia inwestycji i wykonuje znacznie lepszą pracę, zwłaszcza gdy potrzebujesz swojego ACB na poszczególnych inwestycjach, kiedy idziesz do sprzedaży.

Rozliczanie ofert praw

Rozliczanie ofert praw

Używam zarówno Quicken, jak i QuickBooks.

W programie QuickBooks prowadzę rachunek papierów wartościowych „Dostępne do sprzedaży” (inne aktywa), aby śledzić wartość księgową moich inwestycji w bilansie. Zakupy akcji obciążają rachunek AFS i uznają inwestycyjny rachunek pieniężny. Sprzedaż jest odwrotna, a różnica ujęta jest na rachunku zysków kapitałowych. Mam też kanadyjskie konto dywidendowe i wykorzystuję depozyty do rejestrowania dywidend. ACB jest prawidłowo śledzone, a ta konfiguracja obsługuje dywidendy ponownie zainwestowane przez fundusze inwestycyjne.

Więc teraz, w maju, ta konkretna akcja daje mi prawa poboru w formie dywidendy. Wypłaca dywidendę, a następnie wykorzystuje ją do zakupu praw. (patrz zdjęcie powyżej).

Ta transakcja jest neutralna pod względem dywidend (tj. Na moim wyciągu dywidendowym jest jedna transakcja za plus 16,10 $ i jedna za minus 16,10 $).

Mój portfel akcji przedstawia prawa z prawami do RTS-CONSTELLTN SFTW15SP15 o wartości księgowej 16,10 USD. We wrześniu prawa wygasły, powodując stratę kapitałową w wysokości 16,10 USD.

Jak, u licha, mogę obciążyć konto zabezpieczające AFS kwotą 16,10 USD bez wpływania na saldo konta gotówkowego, zachowując neutralność rachunku dywidendowego?

Prawa nigdy nie znajdowały się na koncie AFS (ani na żadnym innym koncie) w momencie wypłaty dywidendy, więc korekta podstawy kosztów nie może być poprawna! To tak, jakby pojawiły się dodatkowe akcje z ACB w wysokości 16,10 $. Akcje („prawa”) nie były przenoszone między kontami.

Dzięki Quicken bardzo łatwo jest dodać te prawa do konta za pomocą opcji „dodaj udziały”. Następnie można sprzedać te oferty praw za pomocą transakcji „sprzedaży” z zerowymi wpływami, aby wygenerować stratę kapitałową.

Nie widzę żadnego sposobu na dostosowanie konta AFS, który byłby równoważny z „dodaniem udziałów”. Pieniądze muszą skądś pochodzić. Aby zwiększyć lub zmniejszyć saldo AFS, należy określić konto w Quickbooks!

Każda pomoc byłaby bardzo mile widziana.

Z tego, co powiedziałeś, myślę, że w ten sposób obecnie rozliczasz swoje transakcje giełdowe w programie QuickBooks.

Wpis w QuickBooks do zakupu akcji:

DEBIT dostępny do sprzedaży po kosztach – rachunek innego rodzaju aktywów

KREDYT Inwestycyjna gotówka – rachunek bieżącego rodzaju aktywów

Wpis w QuickBooks do sprzedaży w magazynie:

DEBIT Inwestycyjny rachunek pieniężny – Rachunek bieżącego rodzaju aktywów

KREDYT dostępny do sprzedaży po kosztach – Rachunek innego rodzaju aktywów

DEBET LUB KREDYT Strata kapitałowa (zysk) Inne – Rachunek typu dochodu lub rachunek innego rodzaju dochodów

Strata kapitałowa (zysk) jest różnicą między przychodem ze zbycia a skorygowaną podstawą kosztów zapasów. więc będzie się różnić w zależności od tego, czy sprzedaż przynosi stratę, czy zysk.

Wpis w QuickBooks dla dywidendy otrzymanej w gotówce:

DEBIT Środki pieniężne inwestycyjne – Rachunek typu aktywów bieżących

KREDYT Dywidendy kanadyjskie – – Rachunek typu dochodu

Wpis w QuickBooks dla reinwestowanej dywidendy:

DEBIT Dostępny do sprzedaży po kosztach – Rachunek innych rodzajów aktywów

KREDYT Dywidendy Kanadyjskie – – Rachunek dochodów

To właśnie bym zrobił, gdyby to była moja inwestycja i mój zestaw książek.

Wpis w programie QuickBooks dotyczący otrzymanych ofert praw (dywidenda z akcji):

DEBIT dostępny do sprzedaży po kosztach – rachunek innego rodzaju aktywów

KREDYT Inwestycyjna gotówka – rachunek bieżącego rodzaju aktywów

Spowoduje to przeniesienie dywidendy z akcji po koszcie na konto AFS i zaksięgowanie gotówki pobranej z rachunku inwestycyjnego na wymianę, a także pozostawi raportowanie otrzymanej dywidendy. otrzymałeś dywidendę, więc nie jest to neutralne wydarzenie finansowe.

Wpis w programie QuickBooks dla oferty wygaśnięcia praw:

DEBIT Strata kapitałowa (zysk) Inne – Rachunek typu dochodu lub Rachunek innego rodzaju dochodów

KREDYT dostępny do sprzedaży po kosztach – Rachunek innego rodzaju aktywów

To usuwa pierwotny koszt praw z konta AFS i księguje stratę kapitałową. Nie ma wpłaty gotówkowej, ponieważ wpływy były zerowe.

Miło mi słyszeć, że śledzisz swoją inwestycję w Quicken, a także śledzisz ACB dla każdej inwestycji.

Gdy wszystkie twoje wpisy są w roku, powinieneś zrównoważyć swoje konto AFS do wartości księgowej pokazanej na wyciągu maklerskim. Powinieneś również otrzymać od biura maklerskiego sprawozdanie z działalności za rok (zwykle w lutym lub marcu). Powinieneś zrównoważyć cały swój dochód z inwestycji w tym oświadczeniu handlowym i / lub otrzymanych odcinkach T3 i T5. Być może już to robisz. Pomyślałem, że wspomnę o tym na wypadek, gdybyś nie był.

Mam nadzieję, że zrozumiałem twoje pytanie i odpowiedziałem.

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy