Najważniejsze pytania do wywiadów finansowych i przykładowe odpowiedzi

17 lutego 2021
Category: Twoją Zdolność

Przechodząc do rozmowy o finansach, możesz spodziewać się różnorodnych pytań, od ogólnych zapytań dotyczących zatrudnienia po złożone problemy matematyczne. Ćwiczenie przed tego typu rozmową kwalifikacyjną może pomóc w doskonaleniu umiejętności krytycznego myślenia i poprawie zdolności do jasnego i zwięzłego reagowania pod presją.

Przeglądanie typowych pytań do wywiadu finansowego z przyjacielem lub członkiem rodziny to dobry sposób na zwiększenie szans na zrobienie dobrego wrażenia. W tym artykule omówimy kilka typowych pytań do wywiadów finansowych i podamy kilka przykładowych odpowiedzi, które pomogą Ci przygotować się do następnego wywiadu finansowego.

Pytania do wywiadu finansowego

W poniższej sekcji wymieniono dwadzieścia możliwych pytań do wywiadu finansowego, które kierownik ds. Rekrutacji może zadać w celu oceny Twoich kwalifikacji zawodowych podczas rozmowy kwalifikacyjnej w firmie.

 • Jakie jest największe osiągnięcie w Twojej dotychczasowej karierze finansowej?
 • Gdybyś mógł użyć tylko jednego rodzaju zestawienia do oceny kondycji finansowej firmy, które byś wybrał i dlaczego?Z jakich trzech rodzajów krótkoterminowego finansowania nasza firma mogłaby skorzystać, aby zaspokoić swoje potrzeby gotówkowe?Jaki wpływ miałby zakup składnika aktywów na nasz bilans, rachunek zysków i strat oraz rachunek przepływów pieniężnych?Jaka jest różnica między czystymi a brudnymi cenami obligacji?Jakie mnożniki są najczęściej używane w wycenie?Jak zorganizowany jest rachunek przepływów pieniężnych i co mówią te informacje?Dlaczego możemy skorzystać z rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego?Jaka jest metoda DFC i dlaczego możemy jej używać?Gdybyś był dyrektorem finansowym firmy, jaki byłby Twój priorytet?Jak wyjaśniasz złożone zagadnienia finansowe kolegom z innych działów?W jaki sposób trzy podstawowe typy sprawozdań finansowych są ze sobą powiązane i dlaczego jest to ważne?Jakie trzy krytyczne kroki może podjąć firma z naszej branży, aby poprawić swoją sytuację finansową?Jakie jest obecnie największe wyzwanie finansowe dla naszej branży?Jakie trzy zmiany finansowe przewidujesz w naszej branży w ciągu najbliższych dziesięciu lat?Jakie są różne sposoby wyceny firmy i który jest najbardziej odpowiedni dla naszej branży?Dlaczego firma miałaby finansować swoją działalność, emitując kapitał, a nie dług?Dlaczego zdecydowałeś się pracować w finansach?Jak radzisz sobie w stresujących sytuacjach z posiadaczami kont?Jakie są Twoje mocne i słabe strony finansowe?Pytania do wywiadu finansowego z przykładowymi odpowiedziami

  Poniższa sekcja zawiera przegląd dziesięciu z wyżej wymienionych pytań i zawiera wyjaśnienia oraz przykładowe odpowiedzi na każde z nich, aby pomóc Ci w stworzeniu własnej, unikalnej odpowiedzi.

 • Dlaczego zdecydowałeś się pracować w finansach?
 • Jakie jest największe osiągnięcie w Twojej dotychczasowej karierze finansowej?Jakie są Twoje mocne i słabe strony finansowe?Z jakich trzech rodzajów krótkoterminowego finansowania nasza firma mogłaby skorzystać, aby zaspokoić swoje potrzeby gotówkowe?Jaki wpływ miałby zakup składnika aktywów na nasz bilans, rachunek zysków i strat oraz rachunek przepływów pieniężnych?Jak zorganizowany jest rachunek przepływów pieniężnych i co mówią te informacje?Jaka jest metoda DFC i dlaczego możemy jej używać?Jakie są różne sposoby wyceny firmy i który jest najbardziej odpowiedni dla naszej branży?Dlaczego firma miałaby finansować swoją działalność, emitując kapitał, a nie dług?Jak radzisz sobie w stresujących sytuacjach z posiadaczami kont?Dlaczego zdecydowałeś się pracować w finansach?Pracodawcy są zainteresowani zatrudnianiem specjalistów, którzy są pasjonatami swojej dziedziny. Wyjaśnij, co najbardziej Ci się podoba w finansach, aby zademonstrować swoją motywację do tego rodzaju pracy i motywację do jej wykonywania.

  Przykład: „Zdecydowałem się pracować w finansach, ponieważ lubię łamigłówki numeryczne. Podoba mi się, że równania finansowe mogą mieć jedną odpowiedź, ale istnieje wiele sposobów, aby do tego podejść. Czasami wystarczy przyjrzeć się problemowi pod odpowiednim kątem, aby go zwiększyć dostępne fundusze w krytycznym momencie. Uważam, że takie podejście jest dla mnie bardzo satysfakcjonujące .

  Jakie jest największe osiągnięcie w Twojej dotychczasowej karierze finansowej?Opisanie swojego największego osiągnięcia nie tylko pozwala menedżerowi ds. Rekrutacji zobaczyć, do czego jesteś zdolny, ale także daje wyobrażenie o tym, jakie osiągnięcia mają dla Ciebie największą wartość.

  Przykład: „ Moim największym osiągnięciem jako planisty finansowego była pomoc jednemu z moich klientów w wyeliminowaniu 60 000 dolarów długu w ciągu dwóch lat i założeniu funduszu na studia dla jego syna. Cieszę się, jak moje usługi mogą zmienić życie poszczególnych osób.

  Jakie są Twoje mocne i słabe strony finansowe?Odniesienie się do mocnych i słabych stron jest wyzwaniem, z którym będziesz musiał się zmierzyć w prawie każdym rodzaju rozmowy kwalifikacyjnej. Jeśli chodzi o stanowisko finansowe, powinieneś odpowiedzieć na pytanie, jakie umiejętności i wyzwania napotykasz w tym zawodzie. Odpowiadaj szczerze, ale ułóż swoją odpowiedź w sposób, który jasno pokaże, że aktywnie pracujesz nad zrównoważeniem słabych punktów, aby nie przeszkadzały w pracy.

  Przykład: „Moją siłą finansową jest budżetowanie. Lubię odkrywać różne metody budżetowania i oceniać, w jaki sposób właściwy typ budżetowania może skutkować dokładniejszym prognozowaniem. Moją słabością jest prawdopodobnie spójność. Lubię nowe podejście do rutynowych zadań i czasami muszę tworzyć nadmiarowe raporty, dzięki czemu mogę co miesiąc dostarczać zestawienia w formacie bardziej znanym menedżerom .

  Z jakich trzech rodzajów krótkoterminowego finansowania nasza firma mogłaby skorzystać, aby zaspokoić swoje potrzeby gotówkowe?Jeśli Twoja firma znajdzie się w trudnej sytuacji finansowej, będzie potrzebować finansisty, który wie, jak szybko rozwiązać problem. Zadając to pytanie, ankieter może próbować ocenić Twoją zdolność do identyfikowania i rozwiązywania problemów związanych ze spłatą bieżących zobowiązań.

  Przykład: „ Aby zaspokoić natychmiastowe potrzeby gotówkowe, sugerowałbym skorzystanie z kredytu kupieckiego, pożyczek bankowych lub debetu w rachunku bankowym. Po rozwiązaniu problemu z natychmiastowymi przepływami pieniężnymi, nadałbym priorytet szczegółowej analizie wszystkich sprawozdań finansowych, aby zapobiec tego typu sytuacjom w przyszłość.

  Jaki wpływ miałby zakup składnika aktywów na nasz bilans, rachunek zysków i strat oraz rachunek przepływów pieniężnych?To pytanie sprawdza Twoją wiedzę finansową dotyczącą zakupów. Podaj zwięzłą odpowiedź, która będzie łatwa do zrozumienia dla każdego specjalisty, niezależnie od jego wiedzy finansowej.

  Przykład: „ Zakup spowodowałby zwiększenie aktywów w bilansie. W rachunku zysków i strat na koniec roku ten składnik aktywów będzie podlegał amortyzacji. W rachunku przepływów pieniężnych zakup można traktować jako działalność inwestycyjną.

  Jak zorganizowany jest rachunek przepływów pieniężnych i co mówią te informacje?Specjaliści finansowi powinni wiedzieć, jak zorganizowany jest rachunek przepływów pieniężnych i co może im powiedzieć ten dokument. Zadając to pytanie, ankieter może próbować ocenić poziom Twojego doświadczenia w branży finansowej, a Twoja odpowiedź powinna odzwierciedlać Twoją wiedzę na temat zestawień przepływów pieniężnych i ich interpretacji.

  Przykład: „Rachunek przepływów pieniężnych odnotowuje środki pieniężne z działalności operacyjnej, działalności inwestycyjnej i finansowej, a także dodatkowe informacje, takie jak zapłacone odsetki lub podatek dochodowy. Rachunek przepływów pieniężnych uwzględnia główne zmiany w środkach pieniężnych firmy i ich ekwiwalentach wykazane w saldzie arkusze na początku i na końcu okresu obrachunkowego.

  Co to jest metoda DCF i dlaczego możemy jej używać?Metoda DCF pomaga firmom planować przyszłość. W swojej odpowiedzi możesz zademonstrować, jak przygotujesz firmę do długoterminowego sukcesu.

  Przykład: „Metoda DCF szacuje wartość inwestycji w oparciu o przyszłe przepływy pieniężne. Pomaga to firmie oszacować, jakie będą jej przyszłe zyski na podstawie bieżących przepływów pieniężnych. Takie podejście należy zastosować, aby uważnie planować przyszłość.

  Jakie są różne sposoby wyceny firmy i który jest najbardziej odpowiedni dla naszej branży?Twoja zdolność przypisywania wartości firmie powie kierownikowi ds. Rekrutacji, w jaki sposób możesz ocenić zarówno firmę zatrudniającą, jak i jej konkurentów. Może również wykazać Twoją wiedzę na temat firmy, z którą rozmawiasz, i jej branży.

  Przykład: „Możesz ocenić firmę, korzystając między innymi z aktywów, zysków historycznych, zdyskontowanych przepływów pieniężnych lub przyszłych dochodów możliwych do utrzymania. Użyłbym historycznych zarobków dla firmy o długiej żywotności, aby ocenić długoterminowe trendy.

  Dlaczego firma miałaby finansować swoją działalność, emitując kapitał, a nie dług?Finansowanie kapitałowe i dłużne to odrębne opcje, które firma może rozważyć. Kierownik ds. Rekrutacji może zadać to pytanie, aby ocenić, jak radzisz sobie z finansowaniem.

  Przykład: „Firma może emitować kapitał własny, a nie dług, aby sfinansować swoją działalność, ponieważ finansowanie kapitałowe nie jest tak ryzykowne, jak korzystanie z długu. Chociaż możesz stracić część kontroli nad inwestorami, zyskasz cenną stabilność i możliwość spojrzenia z szerszej perspektywy przyszłego planowania .

  Jak radzisz sobie w stresujących sytuacjach z posiadaczami kont?Na stanowiskach, na których pracujesz bezpośrednio z klientami, ważne jest posiadanie solidnych umiejętności obsługi klienta, które pomogą Ci radzić sobie w trudnych sytuacjach. Menedżerowie ds. Rekrutacji chcą wiedzieć, że można sprawnie poradzić sobie z takimi sytuacjami, jednocześnie zatrzymując klientów i zwiększając lojalność.

  Przykład: „Zauważyłem, że klienci zazwyczaj lepiej czują się w sytuacji, kiedy czują się wysłuchani. Ćwiczę aktywne słuchanie i powtarzam wypowiedzi klienta, aby upewnić się, że dobrze rozumiem problem. Następnie potwierdzam jego odczucia i informuję, że zrozumiałe, że czują się zdenerwowani. To często rozprasza napięcie, dzięki czemu mogę lepiej pomóc w znalezieniu najlepszego rozwiązania dla ich potrzeb .

  We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy