Który bank ma najlepszy limit debetu?

17 lutego 2021
Category: Karta Kredytowa

Pew Charitable Trusts poinformowało, że praktyki w zakresie debetu w rachunku bieżącym stosowane przez międzynarodowe i małe banki detaliczne w Stanach Zjednoczonych przyczyniły się do 66 procent depozytów krajowych w tym kraju od 2013 roku. Organizacja udokumentowała badanie w raporcie Checks and Balances, który wykazał, że kilka banki uczestniczą w opłatach za debet w rachunku bieżącym. Wielu posiadaczy rachunków stwierdziło, że opłaty za debet ograniczają ich dostęp do tańszych usług finansowych i narażają ich na utratę, jednocześnie twierdząc, że praktyka ta jest kradzieżą ich środków.

Co to jest debet?

Kredyt w rachunku bieżącym ma miejsce, gdy saldo rachunku konsumenta spada do zera lub jest ujemne i nie może pokryć transakcji. Wiele banków udziela przedłużenia kredytu posiadaczom rachunków czekowych do pewnego limitu. Jednak niektóre banki pobierają od swoich konsumentów również opłatę za debet za każde rozliczenie, które różni się w zależności od instytucji finansowej.

Bankowość z bezpłatnym debetemRejestracja jest bezpłatna i zajmuje mniej niż 2 minuty!

Rodzaje kredytów w rachunku bieżącym

Kredyty w rachunku bieżącym to krótkoterminowy dług lub fundusz awaryjny, który banki zapewniają posiadaczom rachunków. Konsumenci mogą również zdecydować się na debet w rachunku bieżącym, o ile spełniają wymagania banku. Obecnie konsumenci mogą wybierać spośród dwóch rodzajów kredytów w rachunku bieżącym – autoryzowanego i nieautoryzowanego debetu.

Autoryzowane kredyty w rachunku bieżącymW przypadku debetu autoryzowanego bank i posiadacz rachunku mają umowę przy otwieraniu rachunku, że będzie obowiązywał odpowiedni limit kwotowy, z którego będzie mógł korzystać na standardowych metodach płatności. Na przykład firma ma limit debetu w wysokości 5000 USD, co oznacza, że ​​może wydać dodatkowe 5000 USD, gdy saldo konta osiągnie zero.

Jednak autoryzowany debet zwykle wiąże się ze stałą stopą procentową, która różni się w zależności od systemu bankowego i kwotą wycofywaną. Niektóre instytucje finansowe pobierają od posiadaczy rachunków miesięczną lub dzienną opłatę lub równowartość 15–20% rocznej stawki (EAR).

Nieautoryzowane debety w rachunku bieżącymNieautoryzowany debet może wystąpić w dwóch przypadkach:

1. Jeśli konsumenci wydają więcej niż to, co mają na kontach, bez uprzedniego potwierdzenia tego

2. Jeżeli bank wyraził zgodę na kredyt w rachunku, ale konsumenci przekroczyli ustalony limit kredytu

Nieautoryzowane debety w rachunku bieżącym mają kilka opłat, które obejmują droższą opłatę miesięczną, opłatę dzienną i opłaty transakcyjne za wypłatę gotówki, polecenie zapłaty oraz płatność czekiem lub kartą.

6 powodów przekroczenia stanu konta

Debet w rachunku bieżącym występuje z różnych powodów, takich jak:

1. Debet w ciągu dniaKredyt w rachunku bieżącym w ciągu dnia, zwany również kredytem dziennym, występuje, gdy dany bank przelewa więcej pieniędzy, niż ma na koncie rezerwowym. Banki Rezerwy Federalnej działają na Fedwire, rezerwie, która umożliwia rozliczanie funduszy dla wielu banków. Na przykład bank ma aktywa w wysokości 100 milionów dolarów, a Rezerwa Federalna wymaga utrzymania rezerwy w wysokości dziesięciu procent lub 10 milionów dolarów. Jeśli bank pokryje transakcję o wartości około 11 milionów dolarów na kilku kontach, utworzy 1 milion dolarów kredytu w rachunku bieżącym, ponieważ bank pożyczy od Rezerwy Federalnej na pokrycie deficytu. Kredyty w rachunku bieżącym mogą zdestabilizować usługi finansowe, jeśli kilka banków zaangażuje się w taką praktykę.

2. Opłaty bankoweKilka banków ma ukryte opłaty, które powodują niewystarczające saldo dla konsumentów, jeśli wystąpią kolejne potrącenia.

3. Kredyt w rachunku handlowymInstytucje finansowe oferują akceptantom niezabezpieczone usługi debetu w rachunku bieżącym, aby zaradzić ich przekroczeniu w ramach dozwolonego limitu debetu.

4. Kredyt w rachunku bieżącym w bankomacieBankomat (bankomat) może umożliwić posiadaczom kart wypłatę gotówki pomimo niewystarczającego salda. Chociaż może to być celowe lub niezamierzone, konsumenci mogą uzyskać kredyt w rachunku bieżącym, jeśli bankomat zezwoli na wypłatę, nawet jeśli nie jest w stanie skomunikować się z bankiem konsumenta.

5. Błąd sprzedawcyBłąd sprzedawcy to niezamierzony błąd ludzki, który pojawia się, gdy konsument dwukrotnie przeciągnie kartę lub jeśli nieprawidłowo wprowadzi swój kod PIN. Na przykład kupujący autoryzuje transakcję o wartości 10,00 USD, która zostanie zaksięgowana na koncie jako 1000 USD.

6. Blokady autoryzacjiInną okolicznością, która popycha posiadaczy rachunków do debetu w rachunku bieżącym, są blokady autoryzacyjne. Jest to system bankowy, w którym instytucja weryfikuje transakcję kartą debetową lub kredytową do czasu rozliczenia przejęcia przez osobę obsługującą. W tym scenariuszu bank zatrzymuje kwotę zakupu bez wypłaty gotówki z konta konsumenta. Proces transakcji może zająć do pięciu dni roboczych, zanim osoba obsługująca zezwoli na rozliczenie.

Co to jest opłata za debet?

Banki nakładają wysokie kary na posiadaczy rachunków, jeśli wycofują się lub dokonują zakupów z saldem ujemnym lub zerowym. Ta opłata karna nazywana jest opłatą za debet i jest zasadniczo przypisywana konsumentom, gdy banki pokrywają ich transakcje.

Według artykułu CNN Money, trzy największe banki ze Stanów Zjednoczonych, Bank of America, JPMorgan Chase i Wells Fargo, w 2016 roku zyskały około 6,4 miliarda dolarów z opłat za bankomat i debetu w rachunku bieżącym. Kwota ta była o 300 milionów dolarów wyższa niż ich łączne przychody w 2015 r., Ale żaden bank nie wykazuje cienia zminimalizowania niepotrzebnych obciążeń klientów.

Międzynarodowe instytucje bankowe nakładają kosztowną opłatę za debet, która waha się średnio od 30 do 36 USD. Wells Fargo, Chase i US Bank mają opłaty za debet w wysokości odpowiednio 35 USD, 34 USD i 36 USD.

4 rodzaje opłat za debet

Opłata za debet to ogólne określenie opłat, które banki nakładają za każdą transakcję, którą pokrywają dla konsumenta. Banki mogą pobierać różną wysokość opłat za debet z rachunków bieżących konsumentów w zależności od rodzaju opłaty za debet. Istnieją cztery rodzaje opłat za debet, z którymi konsumenci mogą się spotkać przy rozliczeniach: opłata za debet, opłata za niewystarczające fundusze (NSF), opłata za ochronę w rachunku bieżącym i opłata za przedłużony debet.

1. Opłata za debetOpłata za debet to najczęstsza opłata bankowa, która występuje, gdy posiadacze rachunków kupują produkt, który przekracza saldo ich konta. Opłata za debet dla podmiotów finansowych w Stanach Zjednoczonych różni się w zależności od instytucji. Ponadto banki ograniczają liczbę transakcji dziennie dla konsumentów. Typowe opłaty za debet wahają się od 34 do 35 USD.

2. Opłata za niewystarczające fundusze (NSF)Niewystarczające środki pojawiają się, gdy właściciele kont dokonują transakcji za pomocą swojej karty debetowej, gdy ich konto rozliczeniowe ma saldo zerowe lub ujemne. Większość banków nakłada podobne kwoty na opłaty NSF i debet w rachunku bieżącym. Chase Bank, Wells Fargo i PNC Bank pobierają opłatę za niewystarczające fundusze w wysokości odpowiednio 34 USD, 35 USD i 36 USD od posiadaczy kont.

3. Opłata za ochronę kredytu w rachunku bieżącymInstytucje finansowe pobierają znaczną kwotę Opłat z tytułu ochrony kredytu w rachunku bieżącym za każdą transakcję transferu środków z karty kredytowej lub rachunku oszczędnościowego na rachunek bieżący w celu pokrycia niewystarczających środków. Niektórzy sprzedawcy bankowi uważają rozliczenie kartą kredytową za formę zaliczki gotówkowej, dlatego pobierają dodatkową opłatę w wysokości 10 USD lub 3% kwoty transakcji.

4. Przedłużona opłata za debetPrzedłużona opłata za debet, zwana czasami „przedłużoną opłatą za przekroczenie salda lub „przedłużonym debetem, to kara, którą banki nakładają oprócz standardowych opłat za debet, gdy konsumenci opuszczają rachunek bieżący z ujemnym lub zerowym saldem na kilka kolejne dni.

Na przykład bank amerykański ma dodatkową opłatę za przedłużony debet w wysokości 25 USD dla posiadaczy rachunków, która rozpoczyna się ósmego dnia kalendarzowego i później co tydzień. Z drugiej strony JPMorgan Chase pobiera opłatę za przedłużony debet w wysokości 15 USD (nawet jeśli konto jest przekroczone o 5 USD i mniej), jeśli dany wyciąg ma saldo 0,00 USD przez pięć lub więcej kolejnych dni.

Czy opłaty za debet są nielegalne? Twoje prawa konsumenta a prawo o ochronie kredytu w rachunku bieżącym

Rezerwa Federalna wdrożyła w 2010 r. Ustawę federalną, która zmieniła praktyki kas i instytucji finansowych w zakresie kredytów w rachunku bieżącym. Stwierdzili, że banki powinny odmówić transakcji, jeśli konsument ma niewystarczające saldo. Ustawa o ochronie kredytu w rachunku bieżącym zabrania bankom automatycznego obciążania posiadaczy rachunków opłatami za debet z tytułu wypłat z bankomatów i jednorazowych opłat debetowych. Konsumenci mogą wyrazić zgodę na ubezpieczenie i obsługę kredytu w rachunku bieżącym, jeśli bank oferuje ochronę w rachunku bieżącym.

Ustawa o ochronie kredytu w rachunku bieżącym obejmuje wyłącznie transakcje autoryzowane z góry, które nie są autoryzowane. Obejmują one wypłaty gotówki z bankomatów i rozliczenia kart debetowych. Tymczasem prawo federalne nie ma zastosowania do automatycznych płatności za rachunki, czeków i przelewów pieniężnych. Banki nadal mogą pobierać opłatę za debet od takich transakcji.

Cztery sposoby uniknięcia opłat za debet

Poniżej wymienione są przydatne wskazówki dotyczące ograniczania i unikania opłat za debet i programów debetu.

1. Połącz swoje konto czekowe z kontem pomocniczym, kartą kredytową lub linią kredytowąAnalitycy finansowi i eksperci doradzają posiadaczom rachunków, aby połączyli swoje główne konto czekowe z rachunkiem oszczędnościowym lub rachunkiem karty kredytowej w celu pokrycia niedociągnięć transakcji. Pozwala to klientom uniknąć opłat za debet.

2. Ustaw codzienne powiadomienia i alerty o saldzie kontaAlert z banku pomoże posiadaczom rachunków śledzić ich saldo i transakcje. Jeśli konsumenci są świadomi swojego dostępnego salda, mogą przelać środki lub powstrzymać się od zakupu produktów, aby uniknąć niezamierzonego przekroczenia stanu konta. Systemy bankowości internetowej i mobilnej pozwalają swoim użytkownikom na skonfigurowanie e-maila lub otrzymywanie powiadomień tekstowych i powiadomień, gdy saldo ich konta osiągnie próg utrzymania lub ma mało gotówki.

Na przykład bank amerykański automatycznie powiadamia posiadaczy kont SMS-em lub e-mailem o ich aktualnym saldzie, przelewach i transakcjach. Pozwalają również konsumentom wybierać i dostosowywać alerty na swoim koncie dotyczące kart kredytowych, wypłat z bankomatów oraz konta czekowego i oszczędnościowego.

3. Wybierz rachunek czekowy bez opłat za debetChociaż większość banków pobiera średnią opłatę za debet w wysokości 34 USD za każdą transakcję, niektóre banki nie pobierają opłaty za debet. Chime oferuje konta bez opłat i kilka dodatkowych funkcji.

Chime nie pobiera od swoich posiadaczy rachunków niepotrzebnych opłat, takich jak miesięczne opłaty za utrzymanie, opłaty za usługi, minimalne opłaty za saldo, opłaty za transakcje zagraniczne i opłaty za debet. Założyciele Chime zapewniają swoim członkom, że nie ma żadnych ukrytych opłat za transakcje, a także gwarantują posiadaczom rachunków ubezpieczenie FDIC do 250 000 USD za pośrednictwem The Bancorp Bank lub Stride Bank.

Chime oferuje również usługę, w której posiadacze kont mogą łączyć swoje konta zewnętrzne z kontem wydającym Chime. Chime przedłuża transfer 200 USD każdego dnia i 1000 USD miesięcznie, który będzie dostępny w ciągu pięciu dni roboczych. Pozwala również na wiele kont zewnętrznych, takich jak PNC Bank, Capital One 360, Wells Fargo i US Bank, aby wymienić tylko kilka.

4. Unikaj wydawania więcej niż dostępne saldo kontaNajskuteczniejszym i najwygodniejszym sposobem na uniknięcie opłat za debet od banków jest minimalizacja wydatków, zwłaszcza jeśli saldo rachunku jest poniżej utrzymującego się salda lub jeśli transakcja kosztuje więcej niż dostępna gotówka na rachunku.

Co to jest ochrona przed debetem?

Błędne obliczenie budżetu lub niedopatrzenie w wydatkach często prowadzi do niedoboru środków. Zabezpieczenie kredytu w rachunku bieżącym, zwane również ochroną przed odbiciem lub kredytem w rachunku bieżącym, jest wygodną funkcją, z której konsumenci mogą korzystać w swoich instytucjach finansowych, aby pokryć transakcje.

Ponadto jest to usługa, którą kilka banków oferuje posiadaczom rachunków, aby chronić swoje rachunki przed osiągnięciem ujemnego lub zerowego salda. Banki automatycznie przekazują środki z rachunków pomocniczych, kart kredytowych lub oszczędności na rynku pieniężnym na rachunki bieżące.

Korzyści z ochrony kredytu w rachunku bieżącymPodstawową zaletą ochrony w rachunku bieżącym jest dostęp do szybkiej gotówki. Chociaż banki nakładają oprocentowanie za usługę ochrony kredytu w rachunku bieżącym, opłaty za odbitki czeków są wyższe. Ponadto pozytywnie wpływa na zdolność kredytową posiadacza rachunku w porównaniu z niedopuszczalnymi kontrolami, które wpływają na zdolność kredytową nabywcy i ograniczają jego dostęp do innych form kredytu.

Co to jest limit debetu?

Limit debetu lub ochrona w rachunku bieżącym to maksymalna kwota, jaką banki pozwalają swoim konsumentom wypłacać ze swoich rachunków poza istniejącym zadłużeniem. Na przykład organizacja ma saldo rachunku bieżącego w wysokości 5000 USD z limitem debetu w wysokości 500 USD. Oznacza to, że mogą dokonywać rozliczeń do kwoty 5500 USD, ale nie mogą wycofać się ani zażądać dopłaty, jeśli płatność przekroczy limit.

Jednak właściciele kont powinni zapłacić odsetki od kwoty, którą wypłacają. Banki naliczają odsetki na podstawie przekroczenia dziennego salda, które co miesiąc jest obciążane na rachunku. Dodają zaległe kredyty do przekroczonej kwoty na następny miesiąc.

Banki z najlepszym limitem debetu

Małe i duże banki zazwyczaj oferują limit debetu, który waha się od 100 do 1000 USD w zależności od dochodów posiadacza rachunku. Poniżej znajduje się krótkie informacje o niektórych instytucjach finansowych na temat ich usług, limitów i opłat w zakresie ochrony kredytu w rachunku bieżącym.

Chime Bank: brak opłat za debet. Zawsze.W przeciwieństwie do tradycyjnych instytucji finansowych, Chime nie ma niepotrzebnych opłat, w tym opłat ukrytych, opłat miesięcznych, opłat za debet, opłat za usługi, minimalnego salda lub opłat, opłat za wymianę karty, opłaty za przelew lub opłat za bankomat w sieci.

Ponadto konsumenci mogą przelać środki ze swojego Konta Oszczędnościowego na swoje Konto Wydawnicze, korzystając z Internetu Chime lub aplikacji Chime. Chime nie ma własnego systemu bankomatów, ale korzysta z 24 000 sieci MoneyPass w całym kraju i oferuje bezpłatny cashback w 30 000 lokalizacjach.

Chase BankChase Bank lub JPMorgan Chase & Co. to globalna firma finansowa z siedzibą w Nowym Jorku. Jest to największy bank w Stanach Zjednoczonych i szósty na świecie z łącznymi aktywami wynoszącymi około 2,534 bln USD. Chase pobiera opłatę za debet w wysokości 34 USD za transakcję i limit trzech rozliczeń dziennie. Oznacza to, że posiadacze kont mogą uzyskać łącznie 102 USD opłat za debet dziennie. Chase oferuje ochronę w rachunku bieżącym, która umożliwia posiadaczom rachunków połączenie ich konta oszczędnościowego z kontami czekowymi, w przypadku gdy ten ostatni nie ma środków. Jednak nie stosuje standardowych usług ochrony w rachunku bieżącym w przypadku zakupu, który kosztuje 5 USD lub mniej lub w przypadku kredytu w rachunku bieżącym w wysokości 5 USD lub mniej.

Wells FargoWells Fargo to instytucja finansowa z siedzibą w Kalifornii, posiadająca kilka biur w całych Stanach Zjednoczonych. Oferuje ekonomiczną bankowość mobilną i szeroki dostęp do bankomatów dla posiadaczy rachunków. Wells Fargo obciąża posiadaczy rachunków standardową opłatą za debet w wysokości 35 USD za transakcję, przy maksymalnie czterech rozliczeniach dziennie, które mogą sięgać nawet 140 USD. Właściciele kont mogą połączyć dwa konta zapasowe ze swoim głównym kontem rozliczeniowym z regularną opłatą za przelewy.

Bank USAUS Bank jest jednym z największych w Stanach Zjednoczonych i oferuje również ochronę przed debetem, która obejmuje zakupy konsumentów, którzy nie mają wystarczających środków.

Jeśli konsument przekroczył swoje konto o 5 USD, US Bank nie naliczy opłaty za debet. Jednak w przypadku przekroczenia kwoty 5,01 USD i większej US Bank pobiera opłatę za debet w wysokości 36 USD za każdą transakcję, przy maksymalnie czterech rozliczeniach dziennie. Oznacza to, że kupujący może ponieść do 144 USD opłat za debet każdego dnia. Posiadacze kont mogą połączyć swoje dodatkowe konto oszczędnościowe z kontem rozliczeniowym za opłatą za przelew w wysokości 12,50 USD i 7,50 USD odpowiednio dla kont Standard i Gold.

Kompas BBVABBVA Compass zapewnia liczne rozwiązania do zarządzania debetem z narzędziami do powiadamiania posiadaczy rachunków i monitorowania ich rachunków za pośrednictwem bankowości internetowej i mobilnej. Funkcja programów płatności i ochrony kredytu w rachunku bieżącym BBVA Compass obejmuje usługę zamiatania kredytu w rachunku bieżącym, linię kredytu w rachunku bieżącym i opcję kredytu w rachunku grzecznościowym.

PNC BankPNC oferuje swoim uprawnionym posiadaczom rachunków ochronę w rachunku bieżącym, w ramach której łączą oni swój rachunek bieżący z dodatkowymi oszczędnościami, czekami, rachunkiem rynku pieniężnego, osobistą linią kredytową lub kartą kredytową.

Ochrona debetu jest tańsza w porównaniu do standardowej opłaty za debet w PNC, która kosztuje 36 USD za każdy zakup. PNC ogranicza również kupujących do zaledwie czterech rozliczeń dziennie, które mogą sięgać nawet 144 dolarów opłaty za debet. Tymczasem PNC odrzuca transakcje bankomatowe i jednorazowe transakcje kartą debetową bez opłat, jeśli saldo konta kupującego jest niskie.

Banki SunTrustSunTrust Bank zapewnia pomoc w rachunku bieżącym, ochronę kredytu w rachunku bieżącym i ochronę w rachunku bieżącym posiadaczom rachunków, aby zapewnić, że mogą oni dostarczyć środki w razie potrzeby.

W ramach pokrycia kredytu w rachunku bieżącym SunTrust umożliwia konsumentom dokonywanie transakcji bankomatowych lub kart debetowych codziennie, nawet w przypadku niewystarczających środków na rachunkach. Jednak bank będzie pobierał opłatę za debet w wysokości 36 USD za każdy zakup przy maksymalnie sześciu rozliczeniach dziennie. SunTrust nie nałoży na konsumenta kary, jeśli debet i opłaty za zwrócone przedmioty są niższe niż 5 USD.

Usługa ochrony w rachunku bieżącym gwarantuje konsumentom, że po założeniu Konta z ochroną w rachunku bieżącym nie wystąpią żadne transakcje w rachunku bieżącym ani transakcje odrzucone. Właściciele rachunków są zobowiązani do połączenia swojego rachunku czekowego SunTrust ze swoim rachunkiem oszczędnościowym, rynkiem pieniężnym, kartą kredytową lub linią kredytową SunTrust w celu przelania środków w przypadku braku transakcji. Za każdą transakcję przelewu pobierana jest opłata w wysokości 12,50 USD, ale konsumenci mogą uniknąć opłaty, jeśli wpłacą środki na pokrycie debetu w tym samym dniu roboczym.

Bank AmerykiZgodnie z systemem kredytów w rachunku bieżącym Bank of America, nie będą oni akceptować wypłat z bankomatów ani zakupów kartą debetową, jeśli na koncie konsumenta są niewystarczające środki. Dodatkowo, bank oferuje dwie opcje debetu na to, w jaki sposób właściciele rachunków preferują przetwarzanie płatności czekiem. Pierwsza opcja to standardowe ustawienie kredytu w rachunku bieżącym z opłatą w wysokości 35 USD za każdy kredyt w rachunku bieżącym lub odrzuconą transakcję z limitem czterech rozliczeń dziennie. Z drugiej strony opcja Odrzuć wszystko to również opłata w wysokości 35 USD za przedmiot, ale bank nie będzie autoryzował zakupów, które doprowadzą do przekroczenia stanu konta.

Werdykt: przejdź do banku Chime, aby uniknąć opłat za debetW oparciu o limit kredytu w rachunku bieżącym niektórych instytucji finansowych, banki międzynarodowe, takie jak PNC, Bank of America, Chase, US Bank i Wells Fargo, mają dziennie około 100 USD w rachunku bieżącym. SunTrust Bank ma najwyższy limit debetu spośród siedmiu rozliczeń, w których właściciele kont mogą zaciągnąć do 252 USD dziennie. Według raportu Consumer Financial Protection Bureau, liczby te składają się na 33 miliardy dolarów przychodów banków w rachunku bieżącym w 2016 roku. Tymczasem w Stanach Zjednoczonych istnieją świetne opcje kont bez opłat, takie jak Chime, które nie mają żadnych opłat za debet ani ukrytych opłat.

Dla współczesnego konsumenta rozsądne może być wybranie mniej tradycyjnej opcji, takiej jak konto Chime, aby uniknąć opłat za debet. Chime oferuje dostęp online i mobilny wraz z bezpieczeństwem tradycyjnego banku, ale bez kłopotów.

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy