Jak kogoś usunąć; nazwisko z aktu własności

Jak kogoś usunąć; nazwisko z aktu własności
16 października 2020

Dowiedz się, kiedy skorzystać z roszczenia lub umowy gwarancyjnej – i ważne różnice.

Zaktualizowano 27 kwietnia 2020 r

 • Najlepsze w 2020 roku
 • Dzisiejsze oprocentowanie kredytów hipotecznych
 • Refinansowanie kredytu hipotecznego
 • Kupujący po raz pierwszy w domu
 • Koszty zamknięcia
 • Zrozumienie odsetek od kredytu hipotecznego
 • Uzyskaj wstępne zatwierdzenie
 • Wiedz, kiedy nadszedł czas na refinansowanie
 • Złóż wniosek o kredyt hipoteczny
 • Kup drugi dom
 • Standardowy
 • Landara
 • Refinansowanie
 • Kapitał własny
  • Najlepsi pożyczkodawcy
  • Oblicz swój kapitał własny
 • HELOC
  • Najlepsze stawki
 • FHA
 • VA
 • USDA
 • Odwrócić
 • BBVA
 • Wiarygodny
 • Postać
 • Pierwszy bank internetowy
 • Wolność
 • HSBC
 • LendingTree
 • LoanDepot
 • Quicken Loans
 • Rakieta
 • Bank USA
 • Bank USAA
 • Vanderbilt
 • Wells Fargo
 • Lista wszystkich pożyczkodawców
 • 10 lat
 • 15 lat
 • 20 lat
 • 25 lat
 • 30 lat

Zarządzanie pieniędzmi w czasie kryzysu

Cotygodniowe wskazówki wysyłane prosto do Twojej skrzynki odbiorczej

Niezależnie od tego, czy jest to spowodowane śmiercią, rozwodem, czy zmianą okoliczności osobistych, może być konieczne usunięcie nazwiska z aktu własności. Jeśli to twoje imię, zazwyczaj wypełnisz akt przeniesienia.

Wyeliminowanie praw własności osoby wymienionej w akcie majątkowym zwykle wiąże się z usunięciem nazwisk z aktu i tytułu. Ponieważ niektóre rodzaje nieruchomości lepiej nadają się do określonych aktów przeniesienia własności, proces ten wymaga wiedzy na temat rodzaju nieruchomości, o której mowa.

Przepisy różnią się w zależności od stanu i hrabstwa, dlatego warto zapoznać się z lokalnymi przepisami dotyczącymi zmian własności. I chociaż ogólnie możesz ukończyć proces samodzielnie, warto zasięgnąć porady prawnej i poprosić prawnika o przejrzenie dokumentacji przed jej przesłaniem.

Zastanawiamy się, kiedy skorzystać z roszczenia lub umowy gwarancyjnej, jak usunąć nazwisko i jakie są zagrożenia.

Prawnik Rocket Quitclaim Deed

Rocket Lawyer zapewnia bezproblemowy dostęp do dokumentów prawnych, porad prawnych i reprezentacji.

 • Natychmiastowy dostęp do biblioteki przyjaznych dla użytkownika dokumentów prawnych
 • Szybki dostęp do sieci certyfikowanych prawników
 • Bezpłatne 30-minutowe konsultacje
 • Obniżone stawki w wybranych usługach

Co to jest akt roszczenia?

Akt roszczenia służy do przekazania własności innej osobie. Kiedy ktoś podpisuje akt roszczenia, oznacza to, że skutecznie rezygnuje z roszczenia lub praw do nieruchomości. Nie ma możliwości wymiany pieniędzy ani gwarancji, więc zapewnia najniższy poziom ochrony kupującego.

Ponieważ wiążą się one z wysokim ryzykiem, czyny roszczeniowe są zwykle zawierane między osobami, którym ufasz – na przykład członkiem rodziny lub małżonkiem. Należy pamiętać, że akt zrzeczenia się nie ma wpływu na hipotekę, więc nawet jeśli usuniesz osobę z umowy, wszystkie strony kredytu hipotecznego są nadal odpowiedzialne za płatności.

Jak mogę usunąć nazwisko z tytułu własności?

Akt przeniesienia własności – taki jak roszczenie lub umowa gwarancyjna – jest najczęstszym sposobem usunięcia nazwiska z aktu własności. Akt przewozowy jest zwykle wypełniany przez kupującego i sprzedającego, który jest usuwany z tytułu i aktu prawnego.

Formy własności nieruchomości

Przed przeniesieniem własności dowolnego rodzaju nieruchomości ważne jest, aby wiedzieć, jakiego rodzaju własność jest omawiana. Niektóre są lepiej obsługiwane za pomocą określonych aktów przewozowych.

Formy rodzajów własności nieruchomości obejmują:

 • Wyłączna własność.

  Właścicielem nieruchomości jest jedna osoba.
 • Wspólny najem.

  Właścicielami nieruchomości jest wiele osób.
 • Prawa do przetrwania.

  Wiele osób posiada własność i dziedziczy równe udziały po śmierci innego właściciela.
 • Wspólni najemcy.

  Wiele osób posiada własność i nie dziedziczy żadnych udziałów po śmierci innego właściciela.
 • Najem całościowy.

  Posiadłość posiada dwie osoby, z których jedna dziedziczy cały majątek po śmierci drugiej.

Aby usunąć nazwisko z aktu własności, należy wykonać pięć kroków:

1. Omów interesy związane z własnością.

Porozmawiaj ze współwłaścicielami, aby uzgodnić, które nazwiska zostaną usunięte z tytułu i dlaczego. Jeśli usuniesz swoje imię i nazwisko, uzgodnij swój udział w nieruchomości, komu zostanie on przeniesiony i jak zostanie utworzona struktura własności.

Przenosząc własność nieruchomości, wykorzystasz jeden z dwóch aktów przeniesienia własności:

 • Akt oskarżenia. Oświadcza

  , że masz prawo do przeniesienia własności bez prawnej pewności, że ktokolwiek inny twierdzi, że jest jej właścicielem.
 • Umowa gwarancyjna.

  Oświadcza , że masz prawo do przeniesienia własności z wyraźnym zapewnieniem, że nikt inny nie rości sobie do niej prawa.

Dokumenty potwierdzające roszczenie są łatwe do złożenia i sprawdzają się w przypadku większości zmian własności. Umowa gwarancyjna może być jednak bardziej odpowiednia w sytuacjach, gdy jest wielu właścicieli. Umowa gwarancyjna może również zapobiec przyszłym wyzwaniom związanym z własnością, ponieważ wyraźnie wskazuje na prawo strony przekazującej do zmiany właściciela.

2. Uzyskaj dostęp do kopii swojego aktu własności.

Musisz uzyskać kopię tytułu własności, aby sprawdzić, czy aktualnie zawiera nazwisko, które chcesz usunąć. Kopię tytułu własności możesz otrzymać w biurze urzędnika hrabstwa, ale w niektórych przypadkach możesz zamówić akt własności online.

Jeśli otrzymujesz kopię z lokalnego biura ksiąg wieczystych, wyszukaj swój akt w ich bazie danych lub poproś o pomoc.

3. Wypełnij, przejrzyj i podpisz reklamację lub formularz gwarancyjny.

Formularz zapytania można otrzymać online, w sklepie z artykułami biurowymi lub w urzędzie powiatowym lub miejskim. Jeśli chcesz usunąć swoje nazwisko, musisz wypełnić formularz roszczenia, używając tego samego nazwiska, które znajduje się w tytule własności. Dokumenty gwarancyjne można również znaleźć w Internecie, ale częściej są one kupowane w urzędzie powiatowym.

Zarówno roszczenia, jak i gwarancje są ważne tylko wtedy, gdy są prawidłowo wykonane. W większości powiatów akt musi dokładnie zawierać wszystkie strony aktu, a także podpis osoby przekazującej lub udzielającej aktu.

Zgłoszenie reklamacyjne i umowa gwarancyjna muszą jasno określać:

 • Nazwa zleceniodawcy i grantobiorcy oraz adres nieruchomości.
 • Data przelewu.
 • Nazwa hrabstwa, stan i miasto, w którym podpisano akt.
 • Numer dokumentu lub odniesienie do urzędu okręgowego, w którym został złożony poprzedni akt.
 • Powód przeniesienia.
 • Co koncesjodawca otrzyma z przelewu – na przykład sumę pieniędzy.
 • Odpowiednie hrabstwo, prawny opis nieruchomości, numer identyfikacyjny paczki podatkowej i inne istotne informacje finansowe lub podatkowe.
 • Forma własności.

Podpisuj akt tylko wtedy, gdy jest prawidłowy i zgodnie z zaleceniami swojego prawnika, jeśli go masz. Podpisz się przed notariuszem, który może potwierdzić każdy podpis.

Jak usunąć nazwisko zmarłej osoby z aktu?

W przypadku śmierci jednej lub kilku osób na Twoim akcie majątkowym musisz przekazać nieruchomość jej żyjącym właścicielom. Niezależnie od tego, czy chodzi o testament, czy nie, jeśli jesteś pozostałym właścicielem, zazwyczaj musisz złożyć trzy dokumenty do urzędnika sądowego lub rejestratora stanu, w tym:

 • Certyfikat śmierci.

  Będziesz musiał uzyskać kopię aktu zgonu, aby udowodnić, że osoba, którą chcesz usunąć, nie żyje.
 • Notarialne oświadczenie pod przysięgą.

  Jest to dobrowolne, złożone pod przysięgą oświadczenie używane przez sądy w celu potwierdzenia śmierci i nowego właściciela. Zawiera podstawowe dane kontaktowe i informacje, które sfinalizujesz przed notariuszem.
 • Nowy akt.

  Ty i wszyscy nowi właściciele będziecie musieli podpisać i poświadczyć notarialnie nowy akt własności oraz dostarczyć go wraz z innymi dokumentami.

Skontaktuj się z lokalnym sądem lub urzędnikiem hrabstwa, aby dowiedzieć się więcej o specyficznych wymaganiach swojego stanu i wszelkich prawach dziedziczenia.

4. Prześlij zapytanie ofertowe lub formularz gwarancyjny.

Prześlij formularz w urzędzie hrabstwa lub miasta, w którym otrzymałeś oryginalny akt własności. W zależności od stanu urzędem tym może być urzędnik powiatowy lub księga wieczysta.

W niektórych jurysdykcjach wymagane są dodatkowe dokumenty, takie jak dokumenty podatkowe. Skontaktuj się z lokalnym biurem, aby upewnić się, że masz wszystko, czego potrzebujesz.

Jak dodać swoje nazwisko do nieruchomości po śmierci wszystkich właścicieli

Jeśli testament lub orzeczenie sądu przyznaje Ci prawo własności do nieruchomości, będziesz musiał zmodyfikować akt własności, aby odzwierciedlić, że jesteś nowym właścicielem.

Najpierw musisz przyjrzeć się oryginalnemu aktowi własności nieruchomości i potwierdzić, że nie był współwłasnością w chwili śmierci właścicieli. Jeśli tak nie było, musisz napisać nowy akt, który zastąpi obecny.

Jeśli chcesz mieć majątek, będziesz potrzebować aktu wykonawcy . Jeśli właściciele zmarli bez testamentu, a sąd przyznał ci prawo własności, będziesz potrzebować aktu administratora . Oba akty muszą zawierać opis prawny nieruchomości oraz Twoje nazwisko jako nowego właściciela.

Jeśli używasz aktu wykonawcy, musisz dołączyć:

 • Potwierdzenie testamentu przeszedł przez testament
 • Informacja, która pokazuje, że wykonawca jest upoważniony do przekazania ci majątku
 • Nazwiska poprzednich właścicieli

Jeśli korzystasz z aktu administratora, musisz sporządzić akt zgodnie z prawem stanowym dla osób, które umierają bez testamentu.

Na koniec musisz podpisać akt przed notariuszem. Będziesz także musiał poprosić wykonawcę testamentu lub zarządcę sądu, który wystawił ci akt, do podpisania go przed notariuszem. Być może będziesz musiał dołączyć kopię testamentu jako część procesu aktu prawnego.

5. Poproś o uwierzytelnioną kopię swojej reklamacji lub umowy gwarancyjnej.

Podczas składania poproś o uwierzytelnioną kopię roszczenia lub umowy gwarancyjnej. Być może będziesz musiał uiścić niewielką opłatę, ale przechowywanie jej w aktach może być przydatne w przypadku przyszłego sporu lub zmiany własności nieruchomości.

Potrzebujesz więcej pomocy?

To skomplikowany proces. Aby uniknąć bólu głowy lub po prostu zasięgnąć opinii eksperta, skorzystaj z LegalZoom. LegalZoom zapewnia prosty i szybki sposób uzyskania pomocy prawnej od wykwalifikowanych prawników.

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy