Eksport posiada się dobrze i będzie wspierać kolejny wzrost PKB wg analityków

Eksport posiada się dobrze i będzie wspierać kolejny wzrost PKB wg analityków
Category: gielda
Author:
27 lipca, 2020

Brak na rachunku obrotów bieżących (C/A) po październiku okazał się znacznie niższy od oczekiwań rynkowych, głównie za posrednictwem prawdopodobnie jednorazowy spadek importu, przy czym wielkość eksportu była bliska prognozom. Ekonomiści spodziewają się dalszego wzrostu eksportu licząc, że pomoże w ponizszym osłabiający się złoty.

Według danych NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO, na obliczenia obrotów bieżących w październiku 2015 r. odnotowano ujemne saldo po wysokości 113 mln euro wobec 959 mln ó deficytu miesiąc wcześniej (po rewizji) i wobec 319 mln ó deficytu rok wcześniej. Według dwunastu ankietowanych przez ISBnews analityków, brak w niedostatek w C/A w październiku (średnio) w porzadku. 651, 1 mln ó. Prognozy zawierały się w toku od 212 mln euro do 979 mln ó deficytu. Eksport towarów wraz z Polski wzrósł w październiku br. na temat 3% r/r do kolejny 344 mln euro, zaś import spadł o dwa, 8% r/r do 14 861 mln euro. Według ekonomistów ankietowanych przez ISBnews, w październiku odnotowaliśmy ujemne saldo handlowe na poziomie (średnio) 231 mln euro mln euro.

Ekonomiści zwracają uwagę, że bliska oczekiwaniom była wielkość danego eksportu, który wykazuje się stabilnym wzrostem. W minionych miesiącach tegoz roku należy oczekiwać dalszego jego wzrostu na jak wpływ posiada m. in. poprawa nastrojów w krajach strefy ó i słabnący złoty co dodatkowo usprawnia atrakcyjność naszych towarów gwoli zagranicznych odbiorców. Dane te będą pozytywnie również wspierać wzrost gospodarczy. Część analityków oczekuje przy kolejnych miesiącach również mocniejszego wzrostu importu, którego dynamika może być nawet wyższa niż eksportu. Zdaniem części ekonomistów, październikowy silniejszy spadek importu miał charakter jednorazowy.

Poniżej przedstawiamy najciekawsze cytaty z wypowiedzi ekonomistów:

„Z pewnością faktorem, który będzie oddziaływał w kierunku dalszego przyspieszenia eksportu, zas dodatkowo hamowania importu wydaje sie silne osłabienie złotego ostatnio, które zwiększa konkurencyjność naszych eksporterów, zas zarazem zmniejsza siłę nabywczą importerów” a mianowicie główny ekonomista GO Markets Polska Rafał Sadoch

„Dane sygnalizują więc, że również w minionym kwartale bieżącego roku kontrybucja wyniku alternacji handlowej będzie wspierać dynamikę PKB” – ekonomista Banku Gospodarstwa Krajowego Piotr Dmitrowski

„Dane o eksporcie pokazują natomiast, że obawy o wpływ spowolnienia gospodarki chińskiej na eksport z krajów strefy euro, gdzie wnika znacząca część naszego eksportu, jak póki co – szczęśliwie – nie zaakceptowac materializują się” – główny ekonomista Plus Banku Wiktor Wojciechowski

Poniżej przedstawiamy najlepsze wypowiedzi ekonomistów in extenso:

„W październiku rachunek obrotów bieżących zanotował deficyt na poziomie 113 mln EUR, wyraźnie niższy niż we wrześniu (959 mln EUR) i niższy od czasu konsensusu prognoz analityków (605 mln EUR). Jeśli chodzi o strukturę rachunku obrotów bieżących, październik przyniósł wyraźny wzrost nadwyżki handlowej (483 mln EUR wobec 87 mln EUR w przeszlym miesiącu), wbrew niższej niż przed miesiącem dynamiki eksportu (3, 0% r/r wobec 4, 1% r/r we wrześniu), ze względu na zaskakująco maly odczyt importu (spadek na temat 2, 8% r/r wedlug wzroście o 5, 8% r/r we wrześniu). Sposród pewnością jednym z kluczowych czynników obniżających nominalną wartość importu pozostają cały czas spadające ceny ropy, natomiast nie sądzimy, aby uzasadniał pan utrzymywanie się dynamiki importu na ujemnym poziomie – naszym zdaniem nastepne miesiące powinny przynieść powrót dynamiki importu do dodatnich poziomów. Czynnikiem negatywnym na rzecz salda C/A był jakkolwiek niski napływ środków z UE. Końcówka roku musi przynieść szablonowy sezonowy postep deficytu handlowego w
efekcie niższego eksportu” a mianowicie starszy ekonomista Banku Pekao Piotr Piękoś

„W październiku bieżącego roku deficyt dzieki rachunku obrotów bieżących wyniósł 113 mln euro, wobec prognoz w stopniu 595 mln euro. Głównym powodem milszego od oczekiwań wyniku wydaje sie byc zaskakująco wielka nadwyżka zamiany handlowej. Wyniosła ona 483 mln ó, przy medianie prognoz zakładającej deficyt przy wysokości 156 mln euro. Niespodzianką był prawie trzech procentowy spadek importu przy ujęciu rdr. Skala spadku importu wydaje sie byc zbyt duża, aby tłumaczyć ją jedynie nominalnym efektem wynikającym z przeceny surowców. Może kobieta rodzić niepokoje o postac nastrojów konsumenckich i wielkość popytu inwestycyjnego. Uważamy aczkolwiek, że w tej chwili jest zbytnio wcześnie dzieki wyciąganie tego rodzaju wniosków, szczególnie, że przy odniesieniu az do konsumentów inne dostępne informacje nie potwierdzają takich watpliwosci. Słabszy rezultat zapewne nie zaakceptowac będzie mieć trwałego charakteru i przy kolejnych odczytach dynamiki importu będą bliższe tym wraz z poprzednich miesięcy – przy III trymestrze jej średnia kształtowała się na poziomie około 6 proc. rdr. Jakkolwiek bliska indywidualnym preferencjom była wielkość
eksportu. W dalszym ciągu odznacza się on solidnym rozwojem z dynamiką na poziomie 3 proc. rdr., co łączyć można sposród poprawą nastrojów w krajach strefy euro. W pozostalych miesiącach spodziewamy się utrzymania dotychczasowego trendu w eksporcie. Dane sygnalizują więc, że również po ostatnim kwartale bieżącego roku kontrybucja wyniku wymiany komercyjnej będzie wspierać dynamikę PKB” – ekonomista Banku Gospodarstwa Krajowego Piotr Dmitrowski

„Podtrzymujemy nasze wyobrazenie, według którego deficyt C/A zwiększy się jeszcze bardziej w listopadzie i grudniu 2015 r. Następne miesiące przyniosą zapewne sezonowy spadek nadwyżki w usługach, a także lokalna niepewność polityczna i globalna awersja wobec niebezpieczenstwa mogą doprowadzić do większego deficytu dochodów. [… ] Uważamy poza tym, że niższe wyniki po imporcie po październiku 2015 to prawdopodobnie jednorazowa oznaka pogorszenia się popytu krajowego. Wydaje się, że sklonnosc eksportu unijnego traci dynamikę, a także perspektywy dzieki odbicie przy handlu z Rosją i Ukrainą są niewielkie, wyższy import doprowadziłby do deficytu w obrotach handlowych. Szacujemy więc, że deficyt w listopadzie jak i równiez grudniu 2015 r. wyniesie ok. 800-1110 mln ó. W całym IV kw. 2015 deficyt C/A musi wynieść w porzadku. 2 mld euro wobec 3, 1-wsza mld euro w III kw. 2015 r. i w porównaniu do dwa mld euro nadwyżki przy I poł. 2015 r. ” – ekonomista ING Banku Śląskiego Jakub Rybacki

„Bilans płatniczy zamknął się w październiku deficytem w kwocie 113 mln EUR, który był znacznie niższy od oczekiwań i od momentu naszej optymistycznej prognozy. Głównym źródłem niespodzianki był weksel wymiany towarowej, na którym odnotowano pokaźną nadwyżkę 483 mln EUR. Wyrażony po euro eksport wzrósł na temat 3, 0% r/r wedlug wzroście o 4, 1% r/r miesiąc wcześniej, potwierdzając solidny zainteresowanie na polskie towary mimo spowolnienia przy dużych gospodarkach wschodzących. Import nieoczekiwanie zmniejszył się na temat 2, 8% r/r na wzroście na temat 5, 8% r/r miesiąc wcześniej, co zapewne odzwierciedla niską aktywność zakupową przedsiębiorstw oraz ceny ropy naftowej. W październiku odnotowano zazwyczaj dodatnie saldo wymiany usług, oraz nietypowo wysoki deficyt na obliczenia dochodów pierwotnych, co wynikało z ogromnych zysków przedsiębiorstw z udziałem kapitału zagranicznego (głównie reinwestowanych). Bilans płatniczy nie wykazuje obecnie żadnych oznak narastania nierównowag zewnętrznych. Po Q3 deficyt bieżący skumulowany za ostatnie 12 miesięcy
stanowił 0, 6% PKB wobec 0, 4% PKB po czerwcu oraz dwa, 0% PKB w 2014r., po październiku relacja ów zapewne wciaz się poprawiła. Tak niski deficyt jest z nawiązką finansowany poprzez napływ stabilnego finansowania na rachunku kapitałowym” – analitycy Banku Millennium

„Zgodnie z prognozami dynamika eksportu z powodu negatywnego rezultatu statystycznego, wynikającego z nizszej niż przy październiku 2014 liczby dób roboczych, wyhamowała do trzech, 0% r/r z 4, 1% we wrześniu. Negatywną niespodzianką był zaś 1-wszy od stycznia br. zmniejszenie importu, którego dynamika osunęła się pod kreskę jak i równiez wyniosła -2, 8% r/r wobec 5, 8% r/r we wrześniu, czego już nie da się wytłumaczyć efektem dni roboczych. Wiadomosci te wraz z jednej witryny świadczą o możliwości wzrostu wkładu eksportu netto sluzace do dynamiki PKB w IV kw., a z drugiej strony stanowią kolejny faktor niepewności jeśli chodzi na temat perspektywy konsumpcji indywidualnej. Sposród pewnością czynnikiem, który będzie oddziaływał w kierunku dalszego szybszego eksportu, a dodatkowo hamowania importu wydaje sie silne osłabienie złotego ostatnimi czasy, które zwiększa konkurencyjność rodzimych eksporterów, natomiast zarazem zmniejsza siłę nabywczą importerów. [… ] Nowoczesne dane NBP są nieco pozytywne na rzecz złotego. Z jednej strony www dane na temat niższym od czasu oczekiwań deficycie na rachunku
obrotów bieżących, zas z pozostalej o podaży pieniądza wskazujące na rosnący poziom oszczędności” – główny ekonomista JEGO Markets Polska Rafał Sadoch

„Biorąc pod spodem uwagę utrzymanie silnego rytmu wzrostu popytu krajowego, spadek importu w zaleznosci rocznej przy październiku jest dość zaskakujący. Nie można wykluczyć, że za naszym wyhamowaniem stoją jakieś czynniki jednorazowe, które wkrótce zanikną. Zakładamy, że w pozostalych miesiącach ped wzrostu importu ponownie odnotuje wzrost przy ujęciu rocznym. W związku z obserwowanym osłabieniem złotego i jednocześnie dość dobrą koniunkturą gospodarczą w zonie euro można oczekiwać także przyspieszenia tempa wzrostu eksportu. Naszym zdaniem sposród zaskakująco porzadnych danych o saldzie na rachunku obrotów bieżących po październiku trudno wyciągnąć jednoznaczne wnioski, gdyż odnotowany spadek importu wraz z dużym prawdopodobieństwem ma charakter jednorazowy. Wiadomosci o eksporcie pokazują z kolei, że niepokoje o wpływ spowolnienia gospodarki chińskiej w eksport z krajów tereny euro, dokad trafia znacząca część wlasnego eksportu, jakim sposobem na razie a mianowicie szczęśliwie – nie materializują się” a mianowicie główny ekonomista Plus Banku Wiktor Wojciechowski

„Tak maly import mógłby sugerować załamanie popytu krajowego, ale warto zauważyć, że inne wskaźniki z produkcji niczego takowego nie sugerowały. Niski odczyt jest zatem zapewne tylko jednorazowy i w kolejnych miesiącach ujrzymy dodatnie tempo wzrostu importu, spójne ze wzrostem popytu konsumpcyjnego. Pozostałe elementy bilansu płatniczego były mniej więcej zgodne sposród naszymi prognozami – eksport wyniósł kolejny, 3 mld euro (wzrost o trzy, 0% r/r), nadwyżka w saldzie usług wyniosła 727 mln euro, deficyt w saldzie dochodów pierwotnych 1241 mln euro a niedostatek na saldzie dochodów wtórnych 82 mln euro. Spodziewamy się solidnego wzrostu eksportu na poziomie w porzadku. 10% r/r w pozostalych kwartałach, przy czym wzrost importu może być wyższy, jakie mozliwosci przełoży się na pogłębienie deficytu w rachunku bieżącym” – analitycy Banku Zachodniego WBK