Dlaczego Twój wynik kredytowy zmienia się co miesiąc?

17 lutego 2021
Category: Wynik Kredytowy

Sprawdzanie zdolności kredytowej po raz pierwszy może być stresującym doświadczeniem.

Twoja ocena kredytowa to liczba, która odzwierciedla Twoją historię kredytową i wpływ na profil tak wielu decyzji finansowych. Zasadniczo pozwala pożyczkodawcom dowiedzieć się, jak bardzo mogą Ci zaufać, jeśli chodzi o pożyczone pieniądze.

Kiedy twoja ocena kredytowa wymagana przez pożyczkodawcę, wynik będzie odzwierciedlał najbardziej aktualne informacje w oparciu o twoją aktywność.

Może nawet zmieniać się z miesiąca na miesiąc o kilka punktów, nawet jeśli co miesiąc spłacasz w całości swoją kartę kredytową i nie masz żadnych długów.

Istnieje wiele powodów, dla których Twoje wyniki kredytowe stale się zmieniają. Ale najpierw musisz zrozumieć, co składa się na twoje wyniki kredytowe.

Jak określane są wyniki kredytowe

Oceny zdolności kredytowej stają się niezwykle ważne przy dokonywaniu dużych zakupów na życie, takich jak dom lub ubieganie się o pożyczkę.

Nawet jeśli jesteś młody i możesz nie potrzebować pożyczki lub nawet nie myślisz o zakupie domu, Twoja zdolność kredytowa jest nadal czymś, o czym musisz wiedzieć. Im wcześniej zaczniesz pracować nad jego ulepszeniem, tym lepiej.

Banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe wykorzystują oceny kredytowe do podejmowania decyzji o oprocentowaniu i limitach kredytowych, gdy kredytobiorcy ubiegają się o kredyt.

Osoby z doskonałymi wynikami kredytowymi mają najwięcej opcji, jeśli chodzi o zaciąganie pożyczek i uzyskiwanie najlepszych stóp procentowych.

Osoby ze słabymi wynikami mają mniej opcji i mają wyższe stopy procentowe. Dlatego ważne jest, aby Twoja ocena kredytowa była jak najbardziej zdrowa i pracowała nad tym, aby każdego roku była coraz wyższa.

Twoja ocena kredytowa jest tworzona przez firmy ratingowe, takie jak FICO lub Fair Isaac Corporation, z której korzysta ponad 90 procent głównych pożyczkodawców w USA.

Pożyczkodawcy i banki zgłaszają Twoje działania kredytowe do biur informacji kredytowej, które prowadzą aktualne zapisy Twojej historii kredytowej. FICO i inne firmy, takie jak VantageScore, opierają Twoją zdolność kredytową na podstawie historii kredytowej.

Chociaż nie wiemy dokładnie, w jaki sposób obliczane są oceny kredytowe, znamy pięć głównych czynników, które są brane pod uwagę, i ich znaczenie.

Pięć czynników to historia płatności, kwota zadłużenia, historia kredytowa, nowy kredyt i rodzaje wykorzystanego kredytu. Każdy ma inną wagę.

Czynniki oceny kredytowej FICO i ich wartości procentowe Czynniki oceny kredytowej FICO Procentowa waga oceny kredytowej: Co to znaczy: Historia płatności35%Twoje osiągnięcia, jeśli chodzi o dokonywanie (przynajmniej) minimalnej płatności przed terminem płatności. Kwoty należne30%Jaka część Twojego potencjału pożyczkowego jest faktycznie wykorzystywana. Określony poprzez podzielenie całkowitego zadłużenia przez łączne limity kredytowe. Długość historii kredytowej15%Średni wiek Twoich aktywnych linii kredytowych. Dłuższe historie zwykle pokazują odpowiedzialność za kredyt. Mix kredytów10%Różne rodzaje aktywnych linii kredytowych, które obsługujesz (np. Hipoteka, karty kredytowe, pożyczki studenckie itp.) Nowy kredyt10%Nowe linie kredytowe, o które prosiłeś. Nowe wnioski kredytowe mają tendencję do tymczasowego obniżania wyniku. Dowiedz się więcej o zdolności kredytowej FICOTwoja ocena kredytowa to trzycyfrowa liczba mieszcząca się w przedziale od 300 do 850.

Wynik od 300 do 560 jest bardzo zły, 560 do 600 – słaby, 650 do 700 – dobry, 700 do 750 – dobry, a powyżej 750 – doskonały.

Możesz zobaczyć, jak przy pewnym zakresie wyników zdobycie lub utrata 25 punktów może zmienić Twój wynik ze słabego na sprawiedliwy lub odwrotnie.

Zakresy i jakość oceny kredytowej Zakresy oceny kredytowej Jakość kredytowa Wpływ na zdolność do zaciągania pożyczek 300-580Bardzo źleNiezwykle trudno uzyskać tradycyjne pożyczki i linię kredytową. Zaleca się używanie zabezpieczonych kart kredytowych i pożyczek w celu odbudowy kredytu. 580-669ZłyMoże kwalifikować się do niektórych pożyczek i linii kredytowych, ale stopy procentowe będą prawdopodobnie wysokie. 670-739Średnia / dostatecznaKwalifikuje się do wielu tradycyjnych pożyczek, ale stopy procentowe i warunki mogą nie być najlepsze. 740-799DobryCenne korzyści to pożyczki i linie kredytowe z wszechstronnymi korzyściami i niskimi stopami procentowymi. 800-850ŚwietnyKwalifikuj się z łatwością do większości pożyczek i linii kredytowych o niskim oprocentowaniu i korzystnych warunkach.Jaki czas może wpłynąć na Twoje wyniki kredytowe

Niektóre działania, których nie możesz kontrolować, na przykład czas. Czas, czyli jak długo masz historię kredytową, ma duży wpływ na Twój wynik.

Dlatego im wcześniej zaczniesz, tym lepiej będziesz, gdy będziesz chciał kupić dom lub ubiegać się o pożyczkę.

Osoby z dłuższą historią kredytową mają zwykle wyższe wyniki w porównaniu do osób, które mają zaledwie kilka lat korzystania z kredytu.

Czas wpływa również na każdą czynność w Twoim profilu. Nowsze czynności, takie jak otwarcie nowego konta kredytowego, mają znacznie większą wagę niż starsze.

Na przykład otwarcie nowego konta kredytowego ma większy wpływ na profil z ograniczoną historią kredytową w porównaniu z profilem z historią 20 lat.

Nawet jeśli nie możesz przyspieszyć lat, aby zbudować kredyt, możesz płacić rachunki w terminie, co jest zawsze pozytywnym działaniem.

Opóźnione płatności wpłyną negatywnie na Twój wynik. Spłacanie długów na czas, a także spłata całej karty kredytowej co miesiąc to najłatwiejszy i najbardziej spójny sposób na utrzymanie dobrego wyniku.

Częstotliwość wahań wyniku

Jak powiedziałem wcześniej, wpływ każdego działania na zdolność kredytową jest różny.

Jeśli zawsze płacisz rachunki na czas, co tylko pozytywnie wpływa na Twój wynik, nie zobaczysz dużej zmiany z miesiąca na miesiąc.

Jeśli jednak przegapisz płatność lub złożysz wniosek o ogłoszenie upadłości, miesiąc później zauważysz znaczną zmianę wyniku.

Pożyczkodawcy zgłaszają negatywne i pozytywne informacje głównym biurom kredytowym w USA, którymi są Equifax, Experian i TransUnion. Mogą zgłaszać się do jednego, dwóch lub wszystkich trzech biur każdego miesiąca, ale to zależy od pożyczkodawcy.

Podają informacje, takie jak terminowość płatności, stan konta, saldo konta, aktywność autoryzowanego użytkownika i ostatnie zapytania kredytowe.

System nie jest jednak doskonały. Czasami może minąć kilka miesięcy między działaniem a aktualizacją Twojej zdolności kredytowej.

Na przykład, jeśli całkowicie spłacisz swoją kartę kredytową, kredytodawca musi to zgłosić do biura informacji kredytowej. Gdy biuro zaktualizuje informacje, zobaczysz to odzwierciedlone w Twoim wyniku FICO.

Wyciąganie kredytów ma wpływ na Twoje wyniki

Istnieją dwa rodzaje zapytań kredytowych. Jeden typ, zwany miękkim zapytaniem, w ogóle nie wpływa na Twój wynik.

Miękkie zapytania mają miejsce, gdy banki zaglądają do Twojego kredytu, aby wysłać Ci pocztą oferty kart kredytowych lub pożyczek. Upewniają się, że kwalifikujesz się przed wydaniem pieniędzy na przesyłkę pocztową.

Twarde zapytania mogą obniżyć twoją zdolność kredytową o 5-10 punktów i zostać dodane do twojego raportu kredytowego. Będą one widoczne dla ludzi, którzy w przyszłości wykonują zarówno miękkie, jak i twarde zapytania, podczas gdy zapytania miękkie nie są rejestrowane.

Na szczęście, jeśli szukasz oprocentowania nowej pożyczki, jest okres, w którym możesz wykonać tyle trudnych zapytań, ile potrzeba, ale liczy się to tylko jako jedno zapytanie w raporcie. W przypadku FICO okres ten trwa 45 dni.

Działania, takie jak trudne zapytania, mają różny wpływ na profile kredytowe w zależności od zakresu Twojego wyniku.

Dla osób o doskonałej reputacji twarde zapytanie nie zaszkodzi zbytnio zdolności kredytowej. Jednak może to naprawdę wpłynąć na osoby z niższymi wynikami.

Wyższe wyniki kredytowe mogą spaść dalej

Jeśli masz doskonałą zdolność kredytową, co oznacza, że ​​Twój wynik wynosi 750 lub więcej, niektóre negatywne działania będą miały znacznie większy wpływ w porównaniu z osobą o uczciwym wyniku.

Na przykład ogłoszenie upadłości może obniżyć Twój wynik o 240 punktów, jeśli jest powyżej 750, ale zmniejszy połowę punktów, jeśli Twój wynik wynosi 680.

Oczywiście wpływ każdego działania jest również różny. Chociaż zgłoszenie upadłości lub egzekucji ma największy wpływ, maksymalne wykorzystanie karty kredytowej ma znacznie mniejszy wpływ.

Zachowaj ostrożność podczas otwierania i zamykania kont

Posiadanie różnych rodzajów kredytu, takich jak pożyczka i karta kredytowa, to dobra rzecz. Wierzyciele lubią widzieć, że możesz sobie poradzić z różnymi rodzajami długów.

Ale zaciągnięcie zbyt dużego nowego długu na raz jest uważane za działanie negatywne. Dlatego najlepiej planować z wyprzedzeniem i dokładnie przemyśleć ubieganie się o karty kredytowe i pożyczki.

Otwieranie i zamykanie rachunków kart kredytowych może szczególnie negatywnie wpłynąć na Twój wynik, jeśli nie weźmiesz pod uwagę tych czynników.

Im więcej środków masz na każdej karcie (maksymalna kwota, jaką możesz wydać), tym lepiej.

Według Twojego wyniku, każda linia kredytowa na Twojej karcie jest łączona. Zamknięcie kart ma wpływ na Twoją zdolność kredytową, nawet jeśli nie używasz ich od lat.

Na przykład, jeśli masz dwie karty, z których każda ma 10 000 $ dostępnego kredytu, ale zdecydujesz się zamknąć jedną, zmniejszasz dostępny kredyt o połowę.

Pamiętaj, że otwarcie wielu kart kredytowych na raz nie jest czymś, co kredytodawcy w ogóle lubią, a także obniży Twój wynik.

Dość prostym sposobem na zwiększenie zdolności kredytowej jest skontaktowanie się z wystawcami kart kredytowych i poproszenie o dodatkowe środki.

Jeśli masz z nimi dobrą opinię, z radością ci ją dadzą.

Wykorzystany kredyt może również podnieść lub obniżyć Twój wynik. Jeśli chodzi o utrzymanie zdrowego wyniku, dobrą zasadą jest wykorzystanie poniżej 30 procent dostępnego kredytu.

Uważnie śledź swoje wyniki kredytowe

Możesz monitorować swoją zdolność kredytową przez cały rok za darmo.

Nawet jeśli w najbliższym czasie nie podejmujesz ważnych decyzji finansowych, w których Twoja ocena kredytowa byłaby decydującym czynnikiem dla banków i pożyczkodawców, bądź na bieżąco. W ten sposób możesz pracować nad poprawą swojego wyniku lub utrzymaniem go.

Wiedz, że w oparciu o twoją aktywność będzie rosnąć i opadać. Ale tak długo, jak płacisz rachunki na czas i podejmujesz rozsądne decyzje finansowe, twoja zdolność kredytowa powinna się tylko poprawiać.

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy