Dane zbyt XII sugerują spowolnienie wzrostu PKB do 4, 5-4, 8% w IV kw. wg analityków

Dane zbyt XII sugerują spowolnienie wzrostu PKB do 4, 5-4, 8% w IV kw. wg analityków
Category: gielda
Author:
27 lipca, 2020

Według informacji Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), produkcja odsprzedana przedsiębiorstw przemysłowych wzrosła w grudniu 2018 r. na temat 2, 8% r/r, zaś produkcja odsprzedana przedsiębiorstw budowlanych wzrosła przy grudniu ub. r. o 12, 2% r/r. Wzrost dynamiki produkcji przemysłowej po grudniu ub. r. zanotowano w 17 działach wraz z 34 działów przemysłu. Wedlug wyeliminowaniu wpływu czynników na temat charakterze sezonowym produkcja odsprzedana przemysłu ukształtowała się w stopniu o 3, 1% wyższym niż przy analogicznym miesiącu ub. roku i o 0, 4% niższym przy porównaniu sposród listopadem ub. r.

Dzieki wyniki wytwórczosci przemysłowej przy grudniu ub. r. miało wpływ głównie coraz silniejsze spowolnienie ekonomiczne w zonie euro jak i równiez w gospodarce krajowej niemieckiej, zmniejszając popyt dzieki polski wywóz towarów. Silniejsze spowolnienie polskiej gospodarki oczekiwane wydaje sie przez część ekonomistów przy II poł. 2019 r. Ekonomiści spodziewają się spowolnienia polskiej produkcji do poniżej 4% r/r w 2019 roku.

Większość ekonomistów uważa, że grudniowe dane płynące z krajowej gospodarki nie zaakceptowac powinny zmienić obecnej narracji członków RPP. Większość analityków oczekuje stabilizacji stóp procentowych na obecnych poziomach jak przez cały 2019 rok kalendarzowy.

Poniżej prezentujemy najciekawsze cytaty z wypowiedzi ekonomistów:

„W naszej ocenie słabsze wiadomosci o produkcji przemysłu oraz sektora budowlanego w grudniu oznaczają zmniejszenie dynamiki PKB w 4kw poniżej 5%r/r (do ok 4. 8%). Z uwagi na osłabienie koniunktury w strefie ó spodziewamy się słabszego postepu polskiego PKB w pozostalych kwartałach. Zakres spadku dynamik będzie po naszej ocenie dużo niższa niż sugerują to indeksy PMI badz słabe informacje o wytwórczosci strefy euro w listopadzie. Prognozujemy, że wzrost PKB w 2019 osiągnie trzech, 6% wzgledem ok. 5, 1% po 2018. ” – ekonomista ING Banku Śląskiego Jakub Rybacki.

„Grudniowe dane na temat produkcji przemysłowej i wytwórczosci budowlano-montażowej sugerują, że po 4Q18 dwie kategorie rosły w niższym rocznym rytmie niż po 3Q18. Wpisuje się to w nasz scenariusz, który zakłada wzrost PKB przy 4Q18 o 4, 7% r/r, wobec wzrostu na temat 5, 1% r/r w 3Q18. Lepsza ocena formy polskiej ekonomii w 4Q18 będzie możliwa po przyszłotygodniowej publikacji informacji o sprzedaży detalicznej” a mianowicie starszy ekonomista Banku Pekao Adam Antoniak.

„Oczekując jednocześnie wolniejszego postepu gospodarki swiatowej w 2019 r., niższej dynamiki wzrostu inwestycji SFP oraz wolniejszej poprawy sytuacji na rynku pracy skutkującej troche niższą dynamiką spożycia gospodarstw domowych zakładamy obniżenie dynamiki PKB do 4, 0% r/r, wobec 5, 0% – 5, 1% r/r przy 2018 r. Oczekujemy, że w Jak i równiez poł. roku kalendarzowego dynamika postepu będzie wciaz utrzymywała się wyraźnie powyżej 4, 0% r/r, silniej spowolni z kolei w II poł. 2019 roku” – główny ekonomista BOŚ Agencji bankowej Łukasz Tarnawa.

Poniżej prezentujemy najciekawsze wypowiedzi ekonomistów in extenso:

„Ostatni miesiąc ubiegłego roku przyniósł, wbrew wymaganiom rynkowym, dalsze wyhamowanie rytmu wzrostu produkcji przemysłowej przy jednoczesnym dalszym wyraźnym wyhamowaniu tempa postepu produkcji budowlano-montażowej. Wynikowi przemysłu,, zaszkodziła” na pewno mniejsza na temat 1 w porównaniu do listopada ilosc dni roboczych, niemniej jednak zdaje się że główmy czynnikiem, coraz bardziej odczuwalnym, jest spowolnienie gospodarcze u naszego głównego partnera handlowego oraz w strefie euro. Czynnik ten nadal niedobrze wpływać będzie na dynamikę produkcji przemysłu w nastepnych miesiącach, przy czym wciąż dość przyzwoity popyt krajowy musi,, utrzymać’ ją na dodatnich poziomach. Według naszych szacunków w całym Q4’18 bieg wzrostu produkcji przemysłowej wyniosło ok. piec. 0%r/r, a zatem było niższe od zanotowanego po Q3’18 na poziomie 5. 4%r/r. Dynamika wytwórczosci budowlano-montażowej w tym okresie także była niższa – jak wskazują wyliczenia – od zanotowanej przy Q3’19. Natomiast zatem można szacować, że dynamika PKB w prekursorskim
kwartale 2018 r. nie przekroczyła już 5. 0%r/r, choć była nadal relatywnie wysoka jak i równiez wyniosła ok. 4. 8%r/r. Dane wraz z gospodarki realnej potwierdziły wciąż dobry jej stan, jednak jednocześnie wskazały wyraźnie dzieki trwające już jej hamowanie. Towarzyszy temu coraz niższa inflacja, również producencka (wskaźnik PPI spadł w grudniu do 2. 2%r/r). Przy takich warunkach RPP tym bardziej trwać będzie przy swoim łagodnym nastawieniu do polityki pieniężnej. Spodziewamy się stabilizacji stóp procentowych do końca 2019 r. i jako coraz wyższe oceniamy prawdopodobieństwo braku pierwotnego zmian chociazby do 2022 r. ” – główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek.

„Produkcja: Słabszy rezultat. Zaskakująca budowa. Dynamika wytwórczosci przemysłowej spadła w grudniu z 4, 7% az do 2, 8%r/r poniżej rynkowych prognoz (5%). Komunikat GUS, wskazuje że najsłabsze rezultaty odnotowały sektory powiązane sposród budownictwem (np. produkcja metali i wyrobów metalicznych) i niezwiązane bezpośrednio z globalną koniunkturą (np. produkcja napojów). Finalny wynik o 0, 4pp obniżyło również górnictwo. Co zaskakujące wśród branż, które odnotowały największy rozwój znalazły się także sektory eksportowe np. produkcja sprzętu elektrycznego (12, 1%r/r) a takze sprzętu komputerowego i elektroniki (5, 1%r). Słabsza od oczekiwań była również dynamika produkcji budowlano montażowej a mianowicie indeks zanotował spadek wraz z 17, 1%r/r do dwunastu, 2% (konsensus 15%). Był to rezultat niższej energii wśród inwestycji infrastrukturalnych tj. inżynierii wodnej i lądowej (11, 4%) oraz robót specjalistycznych (0, 6%r/r). Przy naszej ocenie słabsze dane o produkowaniu przemysłu a takze sektora budowlanego w grudniu oznaczają zmniejszenie dynamiki PKB w 4kw poniżej
5%r/r (do ok 4. 8%). Z uwagi na osłabienie koniunktury w strefie ó spodziewamy się słabszego wzrostu polskiego PKB w kolejnych kwartałach. Skala spadku dynamik będzie po naszej weryfikacji dużo niższa niż sugerują to indeksy PMI lub słabe wiadomosci o produkcji strefy euro w listopadzie. Prognozujemy, że wzrost PKB w 2019 osiągnie trzy, 6% wobec ok. piec, 1% w 2018″ – ekonomista ING Banku Śląskiego Jakub Rybacki.

„Po dwóch bardzo intensywnych latach wylewnosci gospodarka spowolni do stopnia poniżej 4% w tym roku (spodziewamy się 5, 1% postepu w 2018). Słabe efekty przemysłu wydają się odzwierciedlać pogarszające się nastroje krajowe, co potwierdza PMI i jego odczyt poniżej piecdziesiat pkt poprzez ostatnie 2 miesiące. Spowalniający wzrost gospodarczy w otoczeniu zewnętrznym Naszego kraju, zwłaszcza przy Niemczech zastopuje prawdopodobnie także tempo ekspansji w Polsce. Nie zwazajac na rozczarowujących informacji, prognozy pozostają niezmienione, system gospodarczy będzie zwalniać, presja inflacyjna pozostaje zredukowana i bank centralny pozostawi stopy procentowe bez zmian” – analityk Erste Group Research Katarzyna Rzentarzewska.

„Produkcja przemysłowa wzrosła w grudniu o dwa, 8% r/r, wobec spodziewanego przez nas postepu o cztery, 3% r/r oraz konsensusu rynkowego zakładającego wzrost na temat 5, 0% r/r. Na wyeliminowaniu wpływu czynników okazjonalnych produkcja wzrosła o trzy, 1% r/r. Produkcja po przetwórstwie przemysłowym wzrosła o 2, 1% r/r, wzgledem wzrostu o 4, 2% r/r w listopadzie. Przy górnictwie nastąpił spadek produkcji o 12, 9% r/r, po wzroście o czterech, 4% r/r w listopadzie. Na zagrozenie negatywnego zaszokowania wskazywał grudniowy odczyt wskaźnika PMI po przetwórstwie, który sugerował najgłębsze pogorszenie warunków w przetwórstwie od 04 2013. Glównie spadają oryginalne zamówienia, zwłaszcza eksportowe, co związane wydaje sie z pogarszającą się koniunkturą w Unii Europejskiej, gdzie trafia 80% polskiego eksportu. Wytwarzanie budowlano-montażowa wzrosła w grudniu o dwunastu, 2% r/r (sezonowo oczyszczona wzrosła na temat 11, 4% r/r). Największe wzrosty odnotowano w przypadku firm, których fundamentalnym rodzajem działalności budowa budynków (24, 2% r/r). Wyraźnie niższy niż w
listopadzie wzrost zauwazano w przypadku konstrukcji obiektów inżynierii lądowej na temat wodnej (11, 4% r/r vs. dwadziescia, 4% r/r). Ceny wytwórczosci sprzedanej przemysłu wzrosły przy grudniu na temat 2, 2% r/r wedlug wzroście na temat 2, 8% r/r po listopadzie (po rewizji). Koszta w przetwórstwie przemysłowym zwiększyły się na temat 2, 2% r/r, a ceny przy górnictwie jak i równiez wydobywaniu na temat 1, 5% r/r, wzgledem wzrostów na temat odpowiednio dwa, 8% r/r (dane zrewidowane) i dwa, 0% r/r w poprzednim miesiącu (dane zrewidowane). Grudniowe dane na temat produkcji przemysłowej i produkowaniu budowlano-montażowej sugerują, że w 4Q18 obie kategorie rosły w niższym rocznym rytmie niż przy 3Q18. Wpisuje się to w wlasny scenariusz, który zakłada rozwój PKB przy 4Q18 o 4, 7% r/r, wobec wzrostu o 5, 1% r/r w 3Q18. Bardziej wartosciowa ocena formy polskiej produkcji w 4Q18 będzie możliwa po przyszłotygodniowej publikacji danych o sprzedaży detalicznej. Przy warunkach sygnałów spowolnienia koniunktury perspektywa podwyżek stóp procentowych pozostaje odległa. Oczekujemy, że do końca 2019 r. stopy NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO pozostaną wyjawszy zmian” – starszy
ekonomista Banku Pekao Adam Antoniak.

„Grudniowe informacje potwierdziły wyhamowanie wzrostowego trendu w rodowitej gospodarce. Po bardzo słabym odczycie PMI, również,, twarde” dane sposród budownictwa jak i równiez przemysłu były gorsze od momentu oczekiwań, potwierdzając, że przy 4q18 dynamika wzrostu ekonomicznego spadła zauważalnie poniżej 5, 0% r/r. Przemysł wydaje sie byc już wyraźnie w fazie spowolnienia, aczkolwiek buforem gwoli wzrostu są nadal odmienne sektory ekonomii. Wzrost produkcji przemysłowej wyhamował do dwa, 8% r/r z 4, 7% r/r w listopadzie (kons.: 4, 7% r/r, PKO: piec, 0% r/r), pomimo neutralnego, nominalnego rezultatu liczby dób roboczych. Układ kalendarza pewnie zachęcał sluzace do przestojów produkcyjnych. Po odsezonowaniu produkcja wzrosła o trzech, 1% r/r wobec 5, 5% r/r w listopadzie. Przetwórstwo wzrosło jedynie o 2, 1% r/r, co miało polozenie przy utrzymującej się wysokiej dynamice w niektórych branżach eksportowych, m. in. w produkcji pozostałego sprzętu transportowego (+33, 6% r/r, lider eksportu po listopadzie wg danych NBP). Utrzymują się wyraźne upadki produkcji wyrobów farmaceutycznych
(-29, 5% r/r), w pozostałych branżach, które były,, ponizej kreską” upadki są male. W budownictwie widać nadchodzące wygasanie impulsu fiskalnego wedlug wyborach samorządowych. Produkcja budowlano-montażowa wzrosła o 12, 2% r/r po wzroście na temat 17, 1% r/r zanim miesiącem (kons.: 15, 5% r/r, PKO: 14. 2% r/r). Konstrukcja branżowa proponuje, że nastepne miesiące przyniosą dalszą normalizację. Produkcja przy jednostkach zajmujących się robotami specjalistycznymi, która obejmuje m. in. przygotowywanie terenów ponizej budowę wzrosła nominalnie na temat 0, 6% r/r. Silne wzrosty odnotowano z kolei we wznoszeniu budynków i konstrukcji (27, 5% r/r) a takze robotach specjalnych (13, 3% r/r). Postep cen w przemyśle również wyhamował, az do 2, 2% r/r sposród 2, 8% r/r przy wyraźnym, głębszym od oczekiwań, wyhamowaniu cen w przetwórstwie, w szczególności w rafinacji ropy naftowej” – analitycy PKO Agencji bankowej Polskiego.

„W świetle dzisiejszej publikacji GUS, w grudniu 2018 roku produkcja odsprzedana przemysłu (w cenach stałych) wzrosła o 2, 8% r/r, natomiast po adiustacji o wpływ czynników sezonowych i kalendarzowych – o 3, 1%. W horyzoncie miesięcznym odnotowano spadek surowego wskaźnika o 11, 5%, a odsezonowanego – na temat 0, 4%. Skorygowaną dynamikę roczną w stopniu grudniowej widzieliśmy ostatnio w listopadzie 2016, natomiast dynamiki miesięczne coraz stabilniej oscylują wokół zera. Największa dzial – przetwórstwo – odnotowała na przestrzeni roku relatywnie niższą dynamikę sprzedaży niż przemysł ogółem (2, 1% vs. 2, 8%). Także i tutaj odsuwamy się od czasu poziomów typowych dla czasu wysokiej koniunktury. Inaczej niż w poprzednich miesiącach, dodatnie dynamiki dotyczyły już wylacznie połowy działów (ale o 71, 9% udziale wartości). Największe wzrosty w przetwórstwie stały się udziałem wytwórczosci pozostałego sprzętu transportowego (33, 6% r/r) oraz reperacji, konserwacji i instalowaniu maszyn i urządzeń (16, 1%), największe spadki zaś a mianowicie istotnej wolumenowo
kategorii produkowaniu maszyn jak i równiez urządzeń (-4, 3%), i produkcji wyrobów farmaceutycznych, której silny zmniejszenie (-29, 5% r/r) może wynikać w większym zakresie ze odmian księgowych aniżeli realnych odmian w produkcji. Na tym tle realna dynamika produkcji budowlano-montażowej wyniosła 12, 2% w porównaniu sluzace do grudnia 2017 i 21, 8% w porównaniu az do listopada 2018. Korekta sezonowa weryfikuje te dane az do poziomów jedenascie, 4% r/r oraz spadku rzędu -0, 2% m/m. Także i tutaj statystyki wskazują, że powoli opuszczamy strefę dynamik systematycznie przekraczających 15% r/r, jakie były udziałem polskiej gospodarki od czasu połowy 2017 roku. Największe wzrosty produkowaniu odnotowano przy jednostkach, po których dominująca działalność opiera sie na strukturze budynków, zarówno w horyzoncie miesięcznym, jak i rocznym, co sugeruje jednakze, że osiąganie maksymalnych zdolności produkcyjnych skłania do dalekiej rozbudowy, poniekad wbrew perspektywom spowolnienia” a mianowicie ekspert ekonomiczny Konfederacji Lewiatan Sonia Buchholtz.

„Skala spowolnienia dynamiki produkowaniu w przemyśle oraz budownictwie okazała się bliska naszym prognozom. Jednocześnie jednak przy naszych szacunkach zakładaliśmy silniejszy negatywny wpływ efektów kalendarzowych (tj. cyfry dni roboczych) na te wyniki. Dane w ujęciu zmian oczyszczonych z wahań sezonowych wskazują na upadki produkcji zarówno w przemyśle jak i w budownictwie pod koniec 2018 r., wzgledem założeń nieduzych wzrostów (spójnych z oczekiwanym stopniowym hamowaniem wzrostu aktywności gospodarczej. Takowa sytuacja może wskazywać w silniejsze cykliczne osłabienie aktywności gospodarki. Wobec tej hipotezy pozostajemy póki co ostrożni, biorąc pod uwagę kazdego roku wskazywane przeze mnie większe trudności w zakresie szacowania wpływu efektów sezonowych zwazywszy na kumulację efektu urlopów w okresie świątecznym i potencjalne przestoje produkcyjne w tym okresie. W przypadku zarówno przemysłu, jak i budownictwa oczekujemy po kolejnych miesiącach utrzymania niższej dynamiki postepu. Zakładamy, że na wyniki przemysłu
cały czas niedobrze wpływać będzie wyraźnie wolniejsze tempo postepu gospodarczego przy strefie euro i tym samym obnizenie popytu eksportowego. Ponadto oczekując wolniejszego postepu aktywności po budownictwie zadamy także niższej dynamiki wzrostu w tychze działach przetwórstwa przemysłowego, które w istotnym stopniu produkują na potrzeby budownictwa, a których produkcji bardzo silnie rosła w 2018 r. a takze w Jak i równiez poł. 2019 r. Pomimo utrzymania solidnego wzrostu lokaty sektora publicznego, oczekujemy znaczącego obniżenia energii wzrostu lokaty JST, po ubiegłorocznym przedwyborczym boomie. Inwestycje publiczne w stopniu lokalnym miały bardzo duży wpływ na bardzo intensywne dynamiki ze sfery prawdziwej w dawnych kwartałach. Jednocześnie jednak cały czas podtrzymujemy ocenę, że skala oczekiwanego spowolnienia aktywności będzie umiarkowana, przy założeniach stabilizowania się sytuacji gospodarki polski w zonie euro (przy wciąż pewnym wzroście ekonomii USA i założeniach okresowego, negatywnego wpływu na
efekty produkcji na starym kontynencie problemów sektora motoryzacji). Podobnie, biorąc pod uwagę uknute na jesień 2019 r. wybory parlamentarne, oczekujemy utrzymania wysokich dynamik wzrostu inwestycji publicznych w stopniu centralnym, które będą ograniczały skalę spowolnienia inwestycji ogólnych. Biorąc ponizej uwagę notowane wolniejsze bieg wzrostu produkowaniu w przemyśle oraz budownictwie (w ujęciu danych uśrednionych) w IV kw. ub. r., oczekujemy wyhamowania dynamiki wzrostu PKB w ostatnim kwartale 2018 r. lekko poniżej piec, 0% r/r. Oczekując jednocześnie wolniejszego postepu gospodarki globalnej w 2019 r., niższej dynamiki wzrostu inwestycji SFP oraz wolniejszej poprawy sprawy na rynku robocie skutkującej nieco niższą dynamiką spożycia gospodarstw domowych zakładamy obniżenie dynamiki PKB do cztery, 0% r/r, wobec piec, 0% – 5, 1% r/r w 2018 r. Oczekujemy, że w I poł. roku kalendarzowego dynamika postepu będzie jeszcze utrzymywała się wyraźnie powyżej 4, 0% r/r, silniej spowolni natomiast w II poł. 2019 roku” a mianowicie główny ekonomista BOŚ Agencji bankowej
Łukasz Tarnawa.

„Wyhamowanie wzrostu gospodarczego przy strefie ó dotarło az do Polski. Wedlug danymi GUS dynamika produkowaniu sprzedanej przemysłu w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 9 osób zmniejszyła się w grudniu do 2, 8% r/r wobec czterech, 7% w listopadzie, jakie mozliwosci było poniżej naszej prognozy (3, 2%) i konsensusu rynkowego (5, 0%). Na oczyszczeniu wraz z wpływu czynników sezonowych produkcja przemysłowa zmniejszyła się po grudniu o 0, 4% m/m. Mocne spowolnienie postepu produkcji przemysłowej w grudniu było harmonijne z naszymi oczekiwaniami. Swoim główną przyczyną było odnotowane w niedawnych miesiącach wyhamowanie wzrostu gospodarczego u głównych partnerów komercyjnych (w Niemczech i zonie euro), oddziałujące w kierunku wyraźnego zmniejszenia popytu na naszego kraju eksport. Wpływ zmniejszenia popytu zewnętrznego dzieki produkcję był przez pewien czas ograniczany poprzez bufor w postaci zaległości produkcyjnych w polskim przetwórstwie. Wyniki badań koniunktury wskazują jednak, że bufor tenze wyczerpał się. Wsparciem dla naszej oceny jest konstrukcja
grudniowej produkcji. Wskazuje kobieta na intensywne obniżenie rytmu wzrostu produkcji w działach o dużym udziale eksportu w sprzedaży: „maszyny i urządzenia” (-4, 3% r/r wobec czterech, 6% w listopadzie), „produkcja metali” (-2, 8% r/r wobec 1, 4%) a takze „wyroby wraz z metali” (-2, 0% r/r wobec 3, 5%). Oczekujemy, że w I kw. br. wpływ wyhamowania postepu aktywności w przetwórstwie przemysłowym w strefie euro na aktywność polskiego przetwórstwa będzie się nasilał i zasieg jego oddziaływania będzie coraz szerszy. Podtrzymujemy jednak ocenę, że po związku sposród oczekiwanym przez nas ożywieniem światowego handlu począwszy od II kw. można oczekiwać stopniowej poprawy koniunktury w strefie euro, jakie mozliwosci przyczyni się do ożywienia popytu dzieki polski wywóz towarów. Wsparciem na rzecz tego scenariusza są robiono przez władze Chin działania zmierzające sluzace do pobudzenia wzrostu gospodarczego po Państwie Środka. Według informacji GUS dynamika produkcji budowlano-montażowej zmniejszyła się w grudniu do 12, 2% r/r wobec 17, 1% przy listopadzie. Jej spadek był w znacznym stopniu
produktem oddziaływania rezultatu wysokiej podstawy sprzed roku kalendarzowego, jednak spowolnienie było głębsze niż oczekiwaliśmy. Po oczyszczeniu z wpływu czynników sezonowych produkcja przy budownictwie zmniejszyła się w ujęciu miesięcznym o 0, 2%. W strukturze danych grudniowej wytwórczosci budowlano-montażowej dzieki szczególną uwagę zasługuje malejąca dynamika produkcji w dziale „obiekty inżynierii lądowej i wodnej (11, 4% r/r wobec 20, 4% w listopadzie), która wedlug wielomiesięcznej serii spadków ukształtowała się w najniższym poziomie od kwietnia 2017 r. Stanowi to wsparcie gwoli naszego scenariusza, zgodnie z którym w 2018 r. nastąpił szczyt aktywności inwestycyjnej sektora publicznego (w tym samorządów), a w najbliższych kwartałach dynamika inwestycji publicznych będzie się powoli obniżać. Odnotować warto również silny postep dynamiki produkcji w dziale „wznoszenie budynków” (do 27, 5% r/r wzgledem 11, 0% w listopadzie), co wskazuje na utrzymujący się potezny wzrost aktywności w budownictwie mieszkaniowym. Umieszczone przez GUS wyniki badań
koniunktury wskazują, że po listopadzie jak i równiez grudniu 2018 r. portfel zamówień firm budowlanych zwiększał się, jak wspiera polski scenariusz łagodnego spowolnienia postepu produkcji budowlano-montażowej w 2019 r. Grudniowe dane o rynku pracy oraz produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej stanowią pomoc dla polskiej prognozy postepu gospodarczego przy IV kw. (4, 5% r/r wobec 5, 1% w III kw. ). W I kw. 2019 r. oczekujemy dalszego spowolnienia wzrostu gospodarczego do trzy, 7% r/r. Nasz scenariusz jest spójny z wielkim pogorszeniem koniunktury u głównych partnerów komercyjnych Polski i w polskim przetwórstwie przemysłowym zaobserwowanym przy grudniu. Wspólczesne dane o rynku pracy i produkcji w grudniu są negatywne na rzecz kursu złotego i rentowności polskich obligacji” – główny ekonomista Credit Agricole Jakub Borowski.