Czym są biura kredytowe i jak działają?

Czym są biura kredytowe i jak działają?
16 marca 2021
Category: Konto Bankowe

Do 20 kwietnia 2021 roku Experian, TransUnion i Equifax będą oferować wszystkim amerykańskim konsumentom bezpłatne cotygodniowe raporty kredytowe za pośrednictwem AnnualCreditReport.com, aby pomóc Ci chronić swoje zdrowie finansowe podczas nagłych i bezprecedensowych trudności spowodowanych przez COVID-19.

W tym artykule:

  • Trzy główne biura kredytów konsumenckich
  • W jaki sposób biura kredytowe uzyskują informacje?
  • Kto korzysta z raportów kredytowych?
  • Ustawa o rzetelnej sprawozdawczości kredytowej reguluje biura kredytowe
  • Dlaczego mam różne wyniki kredytowe dla każdego biura?
  • Uzyskaj raport kredytowy za darmo

Jeśli nazwy TransUnion, Equifax lub Experian brzmią, być może wiesz już trochę o biurach kredytowych. To duże firmy, które zbierają i przechowują informacje o życiu finansowym konsumentów i wykorzystują te informacje do tworzenia raportów kredytowych.

Biura kredytowe, zwane również agencjami informacji kredytowej lub firmami zajmującymi się raportami konsumenckimi, odgrywają integralną rolę w życiu finansowym milionów ludzi. Chociaż biura w rzeczywistości nie podejmują decyzji kredytowych, sprzedają raporty kredytowe i oceny kredytowe bankom, kredytodawcom hipotecznym, wydawcom kart kredytowych i innym typom wierzycieli.

Ci wierzyciele zazwyczaj traktują Twoje raporty kredytowe i wyniki jako część procesu przeglądu przed zatwierdzeniem wniosku o pożyczkę lub kartę kredytową.

Kredytodawcy na ogół muszą kupować raporty kredytowe konsumenckie, kiedy podejmują decyzję o udzieleniu pożyczki, ale konsumenci mogą w dowolnym momencie otrzymać bezpłatne kopie własnych raportów kredytowych.

Trzy główne biura kredytów konsumenckich

Trzy główne biura kredytów konsumenckich to TransUnion, Equifax i Experian, wydawca tego artykułu. Kredytodawcy, tacy jak banki i firmy obsługujące karty kredytowe, korzystają z raportów kredytów konsumenckich tych biur, aby pomóc im określić ryzyko związane z pożyczaniem pieniędzy zwykłym osobom, takim jak Ty.

Innymi słowy, gdy ubiegasz się o kredyt hipoteczny, pożyczkę osobistą, pożyczkę studencką, pożyczkę na samochód, linię kredytową lub kartę kredytową, pożyczkodawca może oprzeć swoją decyzję o zatwierdzeniu lub odrzuceniu wniosku na podstawie raportów kredytowych z głównych biur kredytów konsumenckich.

Istnieją również różnego rodzaju wyspecjalizowane agencje informacji kredytowej. Niektóre skupiają się na informacjach, które właściciele chcą wiedzieć, na przykład o tym, czy kiedykolwiek zostałeś eksmitowany, podczas gdy inne biura śledzą i zgłaszają roszczenia ubezpieczeniowe konsumentów. Biuro Ochrony Finansów Konsumentów (CFPB) prowadzi listę agencji sporządzających sprawozdania kredytowe ze szczegółami, w jaki sposób można zażądać bezpłatnej kopii raportu kredytowego od każdej firmy.

Wracając do wielkiej trójki. Chociaż często są ze sobą łączone, należy pamiętać, że są to oddzielne firmy nastawione na zysk. Wielka trójka konkuruje między innymi o tworzenie największych i najdokładniejszych baz danych zawierających informacje konsumenckie i sprzedaż raportów kredytowych. W rezultacie twoje raporty kredytowe z trzech biur często nie są identyczne.

W jaki sposób biura kredytowe uzyskują informacje?

Jeśli w ciągu ostatnich siedmiu lat otrzymałeś pożyczkę lub kartę kredytową od dużego emitenta, istnieje duża szansa, że ​​Twoje informacje znajdują się w przynajmniej jednej z baz danych głównych biur. Większość informacji z biur informacji kredytowej pochodzi od innych firm. W świecie kredytów firmy te nazywane są dostawcami danych. Na co dzień są to te same instytucje finansowe, z którymi regularnie kontaktujesz się, w tym banki, spółdzielcze kasy pożyczkowe, wydawcy kart kredytowych, agencje windykacyjne i podmioty obsługujące pożyczki.

Dostawcy danych przesyłają do biur kredytowych informacje o rachunkach swoich klientów, takie jak aktualne salda i terminowość opłacenia rachunku, do biur kredytowych przynajmniej raz w miesiącu. Nie są zobowiązani do wysyłania informacji do biur informacji kredytowej – to wszystko jest dobrowolne. W rzeczywistości utrzymanie personelu i systemów umożliwiających firmom zgłaszanie się do biur kosztuje pieniądze.

Jednak wierzyciele również odnoszą korzyści ze sprawozdawczości. W końcu kredytobiorcy mogą być bardziej skłonni do terminowych płatności, jeśli wiedzą, że opóźnienia w płatnościach zostaną zgłoszone biurom kredytowym i prawdopodobnie zaszkodzą ich wynikom kredytowym.

Biura kredytowe zbierają informacje z publicznych rejestrów, takie jak wnioski o upadłość, i dodają je do raportów kredytowych konsumentów. Niektóre rodzaje rejestrów publicznych, takie jak zastawy podatkowe i orzeczenia w sprawach cywilnych, nie są już gromadzone przez biura. Wszystko inne w raporcie kredytowym jest tam, ponieważ dostawca danych zgłosił informacje do biura.

Biura nie dodają jednak nic do twojego raportu. Na przykład Experian nie będzie zawierać niczego związanego z dochodami konsumenta, rasą, religią, stylem życia, preferencjami politycznymi, przyjaciółmi lub karalnością.

Kto korzysta z raportów kredytowych?

Ci sami wierzyciele, którzy przesyłają informacje do biur informacji kredytowej, często kupują od nich raporty kredytowe i oceny kredytowe.

Korzystają z raportów kredytowych i wyników, aby określić, czy zatwierdzić, czy odrzucić wniosek, oraz oprocentowanie pożyczek i zatwierdzonych kart kredytowych. Raporty kredytowe i oceny mogą pomóc wierzycielom określić prawdopodobieństwo spłaty pożyczki przez kogoś, a co za tym idzie, ryzyko związane z pożyczeniem danej osobie pieniędzy. Bardziej ryzykowni pożyczkobiorcy (innymi słowy ci z niższymi wynikami kredytowymi) otrzymują wyższe oprocentowanie, ponieważ istnieje większa szansa, że ​​nie spłacą całej pożyczki lub nie dokonają regularnych płatności kartą kredytową.

Ponadto wierzyciele regularnie kupują raporty kredytowe i oceny dla swoich obecnych klientów. Mogą zdecydować o zamknięciu konta lub podwyższeniu lub obniżeniu limitu kredytowego w oparciu o zmiany w raporcie kredytowym.

Biura informacji kredytowej sprzedają również raporty kredytowe właścicielom, firmom marketingowym i pracodawcom, ale raporty te nie zawierają tak wielu informacji, jak raporty otrzymywane przez wierzycieli. Na przykład raport kredytowy, który otrzyma pracodawca, nie będzie zawierał numerów kont.

Ustawa o rzetelnej sprawozdawczości kredytowej reguluje biura kredytowe

Przepisy federalne i stanowe określają, co może, a czego nie może pojawić się w raportach kredytowych oraz kto może zażądać kopii raportu kredytowego.

Ustawa o rzetelnej sprawozdawczości kredytowej (FCRA), uchwalona w 1970 r. I kilkakrotnie zmieniana, jest jednym z najważniejszych federalnych przepisów dotyczących sprawozdawczości kredytowej. Niektóre z jego głównych zasad obejmują:

  • Konsumenci mogą poprosić o bezpłatną kopię swojego raportu kredytowego od każdego biura informacji kredytowej raz na 12 miesięcy.
  • Negatywne informacje, takie jak opóźnienia w płatnościach, zasadniczo muszą zostać usunięte z raportów kredytowych po siedmiu latach, chociaż niektóre bankructwa mogą utrzymywać się przez 10 lat.
  • Osoba lub firma musi mieć „dozwolony cel”, aby zażądać kopii raportu kredytowego konsumenta. Obejmuje to zgodę konsumenta lub podjęcie decyzji o pożyczce po otrzymaniu wniosku.
  • Konsumenci mają prawo kwestionować informacje zawarte w swoich raportach kredytowych. Biuro informacji kredytowej musi badać niepoważne spory i weryfikować, poprawiać lub usuwać sporne informacje.

FCRA ma zastosowanie do wszystkich agencji zajmujących się raportami konsumenckimi, nie tylko do wielkiej trójki.

Dlaczego mam różne wyniki kredytowe dla każdego biura?

Podczas sprawdzania swojego kredytu możesz się dowiedzieć, że masz kilka wyników kredytowych. Nie martw się, posiadanie kilku różnych ocen kredytowych jest całkowicie normalne.

Firmy oceniające zdolność kredytową, takie jak FICO i VantageScore, opracowują modele oceniające, które analizują jeden z raportów kredytowych z głównych biur i wypluwają łatwy do zrozumienia wynik. Biura informacji kredytowej tworzą również oceny kredytowe finanso na podstawie własnych raportów kredytowych.

Te oceny kredytowe są generalnie zaprojektowane w celu przewidywania prawdopodobieństwa, że ​​dana osoba będzie opóźniona o 90 lub więcej dni w płatności. Wyższy wynik oznacza, że ​​dana osoba jest mniej skłonna do zalegania z rachunkiem, a zatem ma większą zdolność kredytową. Kredytodawcy zwykle oferują najlepsze stawki i warunki osobom, które mają wysokie wyniki kredytowe.

Twoje wyniki kredytowe mogą być inne, jeśli raporty kredytowe nie są identyczne lub jeśli porównujesz wyniki z dwóch różnych modeli. Oba scenariusze są dość powszechne.

Biura kredytowe są prawnie zobowiązane do udostępniania określonych rodzajów informacji. Na przykład możesz dodać alert o oszustwie do swojego raportu kredytowego, jeśli uważasz, że padłeś ofiarą kradzieży tożsamości, a wierzyciele muszą następnie podjąć dodatkowe kroki w celu zweryfikowania Twojej tożsamości przed otrzymaniem kopii raportu kredytowego. Pierwsze biuro musi przekazać Twoją prośbę o ostrzeżenie o oszustwie do pozostałych dwóch biur. Jednak biura są konkurentami i nie udostępniają większości informacji znajdujących się w ich bazach danych. W rezultacie często występują różnice między raportami kredytowymi z TransUnion, Equifax i Experian.

Istnieją również setki (jeśli nie więcej) różnych modeli oceny zdolności kredytowej. Tak więc, nawet jeśli twoje trzy raporty kredytowe są identyczne, możesz mieć różne wyniki w zależności od tego, które modele są używane do wykonywania obliczeń.

Uzyskaj raport kredytowy za darmo

FCRA gwarantuje Ci jeden bezpłatny raport kredytowy z każdego biura co 12 miesięcy, o który możesz poprosić online na AnnualCreditReport.com. Dodatkowo możesz bezpłatnie sprawdzić swój raport kredytowy Experian raz na trzydzieści dni, zakładając konto na Experian.com.

Chcesz natychmiast zwiększyć swoją zdolność kredytową? Experian Boost ™ pomaga, dając Ci kredyt na rachunki za media i telefon komórkowy, które już płacisz. Do tej pory te płatności nie wpływały pozytywnie na Twój wynik.

Ta usługa jest całkowicie bezpłatna i może szybko poprawić Twoje wyniki kredytowe, korzystając z własnej pozytywnej historii płatności. Może również pomóc osobom o słabej lub ograniczonej sytuacji kredytowej. Inne usługi, takie jak naprawa kredytu, mogą kosztować Cię nawet tysiące i pomagają tylko usunąć nieścisłości z raportu kredytowego.

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy