Comp zawarł z SGPS umowę zobowiązującą do sprzedaży 100% akcji PayTel

Comp zawarł z SGPS umowę zobowiązującą do sprzedaży 100% akcji PayTel
Category: gielda
Author:
27 lipca, 2020

„W chwili zadzierzgniecia umowy spółka sprzedała na rzecz nabywcy 42 449 akcji, reprezentujących 55% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów PayTel zbytnio cenę 34 mln zł. Zapłata części ceny sprzedaży pakietu większościowego tj. 32 mln zł nastąpi po terminie dwudziestu czterech godzin od momentu zawarcia umowy. Na incydent braku zapłaty w tym terminie (lub zapłaty odroczonej kwoty), przez sezon 5 dni roboczych od momentu upływu terminu spółce służy umowne upowaznienie odstąpienia od czasu umowy. Zapłata pozostałej kwoty 2 mln zł została odroczona do czasu dokonania wszystkich rozliczeń pomiędzy PayTel a jednostkami z grupy kapitałowej spółki, które nastąpi nie później niż w terminie dwadziescia dni roboczych od miesiaca zawarcia umowy” – odczytujemy w komunikacie.

Jednocześnie umowa stanowi umowę przedwstępną sprzedaży pozostałej części akcji spółki w PayTel, tj. 34 731 akcji, co swiadczy łącznie 45% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów PayTel. Pakiet mniejszościowy będzie nabywany po trzech pozostalych latach przy transzach po 15% kapitału zakładowego, przy czym należy oczekiwać, że w przypadku osiągnięcia zakładanych wyników największy wpływ na cenę pliku mniejszościowego będą miały efekty 2020 r. Finalne rozrachunek pomiędzy stronami zostanie dokonane w 2021 r., podano również.

„Umowa przewiduje, że PayTel a takze spółka poprzez okres piec lat będą współpracować wraz z sobą w ramach sprzedaży jak i równiez integracji urządzeń fiskalnych spółki z rozwiązaniami terminalowymi PayTel, przy czym współpraca ta nie ma charakteru wyłącznego. Spółka zobowiązała się az do niedokonywania w czasie najbliższych piec lat lokaty w podmioty, które zajmują się interesami konkurencyjnymi wobec PayTel, zaś nabywca zobowiązał się nie dokonywać inwestycji w podmioty, które zajmują się interesami konkurencyjnymi wzgledem działalności retailowej prowadzonej za posrednictwem spółkę (produkcja i rozprowadzanie urządzeń fiskalnych i wspierających handel detaliczny)” – czytamy dalej.

Przez okres dysponowania choćby jednej akcji wraz z pakietu mniejszościowego spółce przysługiwać będzie prawo osobiste sluzace do powoływania i odwoływania konkretnego członka rady nadzorczej PayTel. Ponadto spółce przysługuje upowaznienie osobiste az do powoływania i odwoływania jednego członka zarządu odpowiedzialnego zbytnio sprzedaż produktów PayTel w sieci dealerskiej, podano także.

Nabywca zobowiązał się przejąć zobowiązania z poręczeń i gwarancji (i pozostalych zobowiązań o podobnym charakterze), które ciążą na spółce wobec PayTel, w terminie do szesc miesięcy od momentu daty zadzierzgniecia umowy.

Comp jest integratorem systemów IT oraz dostawcą rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa. Team buduje też pozycję największego producenta urządzeń fiskalnych w naszym kraju i w Europie. Od stycznia 2005 r. akcje spółki są notowane na GPW.