Brak opłat bankowych

Brak opłat bankowych
16 października 2020
Category: Przy Użyciu

Usługi bezpłatne to kolejny sposób, w jaki możesz zyskać więcej dzięki Preferred Rewards. Dowiedz się, jak skorzystać z tej korzyści.

Dzięki programowi Preferred Rewards możesz cieszyć się większymi korzyściami i nagrodami w codziennej bankowości – w tym zwolnienia z opłat za wybrane usługi bankowe. Wiedza o tym, które opłaty są zwolnione, może naprawdę pomóc Ci zaoszczędzić pieniądze. Oto krótkie podsumowanie:

Brak opłat za transakcje bankomatowe poza Bank of America ® w USA przy użyciu karty debetowej lub bankomatowej Bank of America

href = # ftn_ATM_content >

Członkowie na poziomie złotym

Nie uwzględniono

Członkowie

na poziomie Platinum Do 12 rocznie (po jednym na cykl wyciągów – obejmuje wypłaty, zapytania o saldo i transfery salda)

Członkowie poziomu Platinum Honors

UNLIMITED

Uwaga: jeśli jeden właściciel konta jest zarejestrowanym członkiem poziomu Platinum lub Platinum Honors, wszyscy współwłaściciele mogą skorzystać z bezpłatnego bankomatu innego niż Bank of America, w oparciu o poziom zarejestrowanego właściciela.

Zwolnienia z opłat za bankomat to dopiero początek

Członkowie programu Preferred Rewards mogą spodziewać się dodatkowych zwolnień z opłat w przypadku jeszcze większej liczby codziennych usług bankowych.

Wszyscy członkowie Preferred Rewards korzystają z:

 • Brak miesięcznych opłat za utrzymanie do 4 kwalifikujących się rachunków czekowych i 4 kwalifikujących się rachunków oszczędnościowych z Bank of America
 • Wymiana bankomatu lub karty debetowej, nawet w pośpiechu
 • Standardowe rozkazy czeków lub czeki kasjerskie
 • Przychodzące przelewy krajowe
 • Opłaty za przelew w ramach ochrony w rachunku bieżącym zwolnione z połączonych rachunków oszczędnościowych, dodatkowych kwalifikujących się rachunków czekowych lub z linii kredytowej w ramach Home Equity
 • Zatrzymaj płatności
 • Sprawdź serwis zdjęciowy lub sprawdź kopie
 • Brak prowizji od limitu wypłat na kontach oszczędnościowych

Członkowie poziomów Platinum i Platinum Honors również korzystają ze zwolnienia z opłat w następujących przypadkach:

 • Przychodzące przelewy międzynarodowe
 • Mały sejf

Poza tym łatwo jest śledzić swoje bezpłatne usługi

Bankowość internetowa i / lub sekcja Opłaty za usługę na wyciągu z czeku pokazują zniesione opłaty, z których korzystałeś w wybranych usługach bankowych wymienionych na tej stronie.

W przypadku transakcji bankomatowych opłata Bank of America zostanie zniesiona dla każdej kwalifikującej się transakcji. Opłata pobierana przez operatora bankomatu pojawi się jako zwrot na liście transakcji bankowych w bankowości internetowej i / lub na wyciągach.

Uwaga: Ten zwrot zostanie wyświetlony bezpośrednio przed transakcją wypłaty z bankomatu jako łączna kwota wypłaty i opłaty naliczonej przez operatora bankomatu.

Nie jesteś zarejestrowany w programie Preferred Rewards? Dowiedz się więcej o preferowanych nagrodach

Połącz się z nami

888.888.7937

Od poniedziałku do piątku, 8–22 ET

888.888.7937

Od poniedziałku do piątku, 8–22 ET

Umówić się

Często zadawane pytania dotyczące preferowanych nagród

Możesz zarejestrować się w programie Preferred Rewards, jeśli masz aktywne, kwalifikujące się konto czekowe Bank of America ® lub konto Bank of America Advantage Banking i utrzymujesz średni łączny bilans z trzech miesięcy na kwalifikujących się rachunkach depozytowych Bank of America i / lub Twoje kwalifikujące się rachunki inwestycyjne Merrill o wartości co najmniej 20 000 USD dla poziomu Gold, 50 000 USD dla poziomu Platinum lub 100 000 USD dla poziomu Platinum Honors. Łączne saldo jest obliczane na podstawie średniego salda dziennego w okresie trzech miesięcy kalendarzowych. Niektóre korzyści są również dostępne bez rejestracji w Preferred Rewards, jeśli spełniasz wymagania dotyczące salda i innych. Twoje korzyści stają się skuteczne w ciągu jednego miesiąca od rejestracji lub w przypadku nowych kont w ciągu jednego miesiąca od otwarcia konta, chyba że wskażemy inaczej.Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat wymagań dotyczących kwalifikacji pracowników, odwiedź witrynę intranetową dotyczącą usług finansowych dla pracowników.

Klienci Merrill Lynch ® z aktywnym, kwalifikującym się czekiem osobistym Bank of America ® lub kontem Bank of America Advantage Banking i trzymiesięcznym średnim łącznym saldem wynoszącym co najmniej 20 000 USD mogą zarejestrować się w Preferred Rewards. Klienci Merrill Lynch z trzymiesięcznym średnim łącznym saldem w wysokości co najmniej 250 000 USD i aktywnym, kwalifikującym się kontem bankowym Bank of America lub kontem Bank of America Advantage Banking oraz wszyscy klienci Bank of America Private Bank kwalifikują się do programu Preferred Rewards for Wealth Management . Łączne saldo jest obliczane na podstawie średniego salda dziennego w okresie trzech miesięcy kalendarzowych. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się ze swoim doradcą finansowym Merrill Lynch lub doradcą Bank of America Private Bank.

Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated („MLPF & S” lub „Merrill”) udostępnia określone produkty inwestycyjne sponsorowane, zarządzane, dystrybuowane lub dostarczane przez firmy powiązane z Bank of America Corporation (BofA Corp). MLPF & S jest zarejestrowanym brokerem-dealerem, członkiem SIPC i spółką zależną będącą w całości własnością BofA Corp.

Merrill Lynch udostępnia produkty i usługi oferowane przez MLPF & S i inne spółki zależne BofA Corporation.

Produkty bankowe, hipoteczne i kapitałowe są dostarczane przez Bank of America, NA i banki stowarzyszone, członków FDIC oraz spółki zależne będące w całości własnością Bank of America Corporation. Bank of America, NA Equal Housing Lender

Credit i zabezpieczenie podlegają zatwierdzeniu. Akceptacja regulaminu i warunków. To nie jest zobowiązanie do pożyczania. Programy, stawki, warunki mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

 • Nie są ubezpieczeni w ramach FDIC
 • Nie są objęte gwarancją bankową
 • Może stracić na wartości
 • Nie są depozytami
 • Nie są ubezpieczeni przez żadną federalną agencję rządową
 • Nie są warunkiem jakiejkolwiek usługi lub działalności bankowej

Zapoznaj się z osobistym harmonogramem opłat, dostępnym również w lokalnym centrum finansowym.

„Zdobądź więcej nagród dzięki swojej codziennej bankowości”, Merrill Edge, Merrill Lynch, logo Bank of America Preferred Rewards, Bank of America i logo Bank of America są zastrzeżonymi znakami towarowymi Bank of America Corporation.

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy