Biegły ornitolog: wyszukanie żwiru poteguje osiedlaniu się jaskółek brzegówek

Category: inne
Author:
27 lipca, 2020

*Biegły ornitolog w procesie wójta Świątek Janusza S., oskarżonego o zabronione wydobywanie żwiru uznał w środę poprzednio sądem po Olsztynie, że uzyskiwanie kruszywa ze żwirowani na terenie gminy nie spowodowało negatywnych przemian w środowisku. *

Przeciwnie a mianowicie działalność eksploatacyjna sprzyjała osiedlaniu się typu chronionego szczególnego dla wyrobisk – jaskółki brzegówki. Następną prawdopodobnie ostatnią rozprawę w ponizszym procesie sąd wyznaczył na 7 marca.

Wójt pasuje przed sądem rejonowym w Olsztynie za to, że wydobywał kruszywo w terenach objętych ochroną Przyroda 2000. Prokuratura, która wcześniej badała sprawę umorzyła postępowanie wobec wójta, ponieważ uznała, że nie zaakceptowac popełniono przestępstwa. Sprawa poprzednio sądem toczy się jednakze z oskarżenia prywatnego, które złożyło sluzace do sądu Towarzystwo Ekologiczne „Kochajmy Warmię”. Przyłączyła się sluzace do niego także Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie.

Według wójta, żwir wydobywany w czasach 1993-2007 był wykorzystywany az do naprawiania dróg w gminie.

W środę przed sądem odpowiadał Piotr Leszczyński, biegły ornitolog z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu współpracujący z naukowcami wraz z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Powiedział on, że ptaki w kazdej sytuacji reagują w obecność człowieka w pierwotnego środowisku a mianowicie płoszą się, ale nie są to trwałe skutki, ponieważ pózniej powracają do siedlisk. W wypadku działalności wydobywczej prowadzonej w żwirowisku niektóre z ptaków korzystają nawet z ingerencji człowieka. Rozchodzi o chronioną jaskółkę brzegówkę, która wykuwa pionowe korytarze w eksploatowanej ścianie żwirowiska i w tym miejscu gniazduje.

Jakim sposobem podkreślił ornitolog po zaprzestaniu wydobywania kruszywa, gdy skarpa zarasta i osuwa się, jaskółka przenosi się az do innych czynnych żwirowni. Biegły wyjaśnił, że właśnie po zarastającej skarpie mogą sluzace do gniazd wchodzić drapieżniki dzieki przykład lisy, które zjadają pisklęta jak i równiez niszczą jaja.

Powołani dzieki poprzedniej rozprawie przez sąd biegli z zakresu geologii jak i równiez biologii wraz z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika po Toruniu wskazali, że wydobywanie żwiru przy dwóch żwirowniach w Kłobi i Gołogórze nie było prowadzone w skalę przemysłową, ale okazjonalnie. Wskazywali, że nie było tam żadnego zakładu przetwórczego, a złoża kruszywa były niskiej jakości. Wydobycie żwiru mogło tylko według naukowców zmienić ukształtowanie terenu, ale nie było ono dewastacją środowiska.

Jakim sposobem przekonuje wójt, żwirownie przy Kłobi jak i równiez Gołogórze istnieją już 40 lat jak i równiez stamtąd wspólnota zwyczajowo pozyskiwała materiał do naprawy dróg. (PAP)

ali/ drag/